Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Ledový muž Ötzi dostal tvář

otzi

Mumie muže z doby kamenné nalezená roku 1991 v alpském ledovci oslavila 20 let svého nového života svérázným zp?sobem: dostala tvá?. Dvojice dánských expert? za pomoci kriminalistických metod zrekonstruovala obli?ej prav?kého lovce, který p?ed p?ibližn? 5300 lety zahynul násilnou smrtí.

Už od po?átku 90. let je st?edem v?deckého zájmu mumie ?lov?ka stará více než p?t tisíciletí, nalezená v Ötzalských Alpách na rakousko-italském pomezí. T?lo se zachovalo díky tomu, že se brzy po smrti ocitlo v postranním výb?žku ledovce a tam z?stalo až do svého objevení turisty v roce 1991. Podle místa nálezu dostal nebožtík jméno Ötzi a byl podroben d?kladnému v?deckému výzkumu.

V současnosti mumii Ötziho uchovává Jihotyrolské muzeum archeologie v Bolzanu. Při příležitosti dvacetiletého výročí od unikátního nálezu pověřilo dvojici holandských expertů Alfonse a Adrie Kennisovy vytvořením vědecké rekonstrukce tváře pravěkého člověka. Autoři použili metody známé z kriminalistiky, kde slouží při rekonstrukci podoby obětí násilných činů. Jediný nejistý detail představovala barva očí, které se u mrtvoly samozřejmě nedochovaly. Vědci proto vybrali pravděpodobnou hnědou.

Za živa byl Ötzi vysoký 165 centimetrů a vážil okolo 50 kilogramů. Na svou dobu se dožil vysokého věku 45 let. Okolnosti jeho smrti ale dodnes zůstávají hádankou.

 

Příčina smrti stále nejistá

Nález mumie na neobvyklém místě a v nadmořské výšce, kde lidé běžně nežili, od počátku vzbuzoval dohady o příčině smrti.

otzi1Původní hypotéza, podle které Ötzi zahynul v zimě ve sněhové bouři brzy padla - v jeho střevech vědci nalezli pylová zrna svědčící o tom, že jen několik hodin před smrtí jedl pokrm obsahující  květy. Ty však v zimě nejsou k dispozici, muž tedy musel zahynout na přelomu jara a léta.

 

obr: Pohled do tváře člověka doby kamenné

 

Muž z doby kamenné také nezmrzl okamžitě po smrti, protože rozbor kůže prokázala, že nejdřív byla několik dní až týdnů ve vodě.

Pozdější výzkum ukázal, že Ötzi byl krátce před smrtí zasažen šípem do zad, střela ale nebyla bezprostřední příčinou smrti. Na těle se našly také řezné rány. Vše zatím nasvědčuje tomu, že muž byl dostižen na útěku, zraněn a poté usmrcen ránou kyjem do hlavy. Přesné okolnosti zločinu, k němuž došlo před více než 5 tisíciletími, se ale asi už nedovíme.

Jan A. Novák

otzi3

obr: Tak vypadá Otzi v originále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otzi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr: Otzi a autoři rekonstrukce bratři Kennisové

You have no rights to post comments

 
Joomla Template Tutorial: from JoomlaShack.com