Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Psychotronická velmoc Československo - díl 1.

psycho0

Na socialistickou éru má někdo vzpomínky nepříjemné, jiný příjemné, další žádné - se záhadami by ji ale asi spojoval málokdo. A přece jich po sobě tento režim zanechal pozoruhodné množství. Ponechme stranou ty, které se dotýkají mocenských hrátek a všimněme si raději těch, které jakoby navazovala na mystiku mnohem starší: na výzkum neznámých sil lidské psychiky. Zde je první díl série článků stručně shrnující vývoj snah o parapsychologické bádání u nás.

 

 

O totalitách většinou platí totéž co o hororech - dobře se o nich čte, ale žít v nich už tak hezké obvykle není. Důvod je prostý: vypjatá doba plodí silné příběhy. Jakákoliv totalita přitom je už ze své podstaty tajnosnubná a ve snaze udržet moc často experimentuje i s netradičními prostředky. Především ale otevírá dveře osobnostem, které by psycholog asi označil jako nestandardní. Nejen k moci, ale i do laboratoří a k akademickým hodnostem. To, že kosmická raketa vznikla v Třetí říši a prvního člověka do vesmíru vyslal Sovětský svaz, není náhoda.

Platí totéž i o mimosmyslovém vnímání a dalších psychotronických technikách?

 

Skvěle vybavené laboratoře

"Třebaže si to mnozí nepřipouštějí, minulý režim pavědu hýčkal a podporoval," uvedl v jednom novinovém rozhovoru známý astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar. "Dokladem toho byly psychotronické laboratoře, které nechal režim vybavit moderními přístroji, jaké neměly ani mnohé zavedené výzkumné ústavy."

psycho1

 

obr: Parapsychologii (psychotroniku, biotroniku...) mnozí "oficiální" vědci považují za pavědu. Problém spočívá v tom, že nedokáže zopakovat výsledky experimentů za přesně definovaných podmínek, což se považuje za základní princip vědeckého výzkumu

 

Jiří Grygar ovšem je programový skeptik a aktivní člen spolku Sysyfos, který pojal za svůj cíl vymýtit pavědy z povrchu zemského. Takzvaným skeptikům ovšem kromě skutečných bludů stále častěji vadí i jevy které se pouze dosud nepodařilo vysvětlit, nebo jen neobvyklé myšlenky vnášející neklid do přehledně rozškatulkovaných a poněkud zatuchlých myslí kariérních akademiků. Odsoudit představitele bolševické psychotronické pavědy je snadné - ale nevyléváme s vaničkou i dítě?

Co to ale vlastně je ta "jedinými opravdovými vědci" proklínaná psychotronika?

Potíž spočívá už v tom, že ve skutečnosti jde o velmi pestrou škálu dosud nevysvětlených a často i popíraných fenoménů - a skoro každému z nás se něco takového už někdy stalo. Spadá sem například telepatie (přenos myšlenek a informací na dálku), telekineze (ovlivňování hmotných předmětů na dálku, práce s virgulí atd.), určité formy léčitelství, mimosmyslové vnímání (telegnose, jasnovidectví, předtuchy) a podobně. Není vyloučeno, že psychotronickou podstatu mají i některé jevy, které bývají popisovány jako komunikace s mrtvými a řada dalších.

Psychotronické (někdy se též používá termín "biotronické") fenomény mají jednu nepříjemnou vlastnost společnou s kulovým bleskem: dovolují si odehrávat se zcela náhodně, spontánně a velmi často lidem prostým bez odborného vzdělání. Jaksi se tak vzpírají přenosu do laboratoří a zkumavek. Něco takového "skutečná věda" neodpouští.

 

Psychotronikou se zabýval i Purkyně

Jsou ovšem vědci a "vědci" - ti opravdoví (bez úvozovek) se neznáma nebojí. Málo se ví, že v 19. století na našem území tyto jevy často zkoumali nejpřednější učenci té doby. Mezi ně patřil na sklonku svého života i Jan Evangelista Purkyně. Ten například testoval, jak telepatické schopnosti lidí vlivní uvedení do hypnotického stavu a dospěl k zajímavým výsledkům: jako první upozornil na skutečnost, že "magnetizace" (jak se tehdy hypnóze říkalo) tyto schopnosti zesiluje. Ne náhodou chybí údaje o psychotronických výzkumech geniálního českého přírodovědce, jak ve většině jeho životopisů, tak i v přehledech jeho díla.

psycho2

 

obr: Psychotronickým bádáním se zabýval také mezinárodně uznávaný přírodovědec Karl Reichenbach, který v 19. století působil na Salmovském panství 

 

Podobné zájmy měl i tehdy mezinárodně proslulý chemik, metalurg a geolog Karl von Reichenbach působící na Moravě za podpory hraběte Hugo Salma. Za pomoci citlivých osob se snažil zkoumat různé podoby psychotronických jevů a dospěl k názoru, že za nimi stojí dosud neznámá biologická energie, kterou nazval ód. Výsledky své práce shrnul do zajímavé publikace Ódické listy

Významným badatelem v oboru psychotroniky byl také fyziolog prof. Eduard Babák (1873-1926). Ten dokonce obhajoval výzkum telepatie ve své inaugurační řeči při uvádění do funkce rektora brněnské Masarykovy university. Dnes by ho to patrně stálo kariéru. Ještě roku 1922 založil ing. Viktor Mikuška (1882-1966) v Praze spolek nazvaný Vědecká metapsychická společnost. To už ale mělo studium záhadných schopností lidské mysli svá nejlepší léta pomalu za sebou.

Problém spočíval v tom, že ani významní seriózní vědci (nejen u nás, ale i jinde ve světě) se za dlouhá léta bádání nedopracovali k výsledkům, které by šlo obhájit ve vědecké diskusi. Nepřítomnost důkazu sice ještě nutně nemusí být důkazem nepřítomnosti dokazované skutečnosti, věda ale tohle pravidlo neuznává. Požaduje experiment, který lze za přesně definovaných podmínek opakovat se stejnými výsledky - a to žádný psychotronik ještě nepředvedl. A tak se problematické obory postupně staly doménou sice snaživých, nicméně odborně zcela nepřipravených amatérů, kterým se je postupně podařilo zdiskreditovat. Později se u nás už žádný odborník dbalý svého jména neodvážil k psychotronice ani přiblížit.

Zřetelným předělem se stal rok komunistického puče 1948. Oficiálně proto, že psychotronika byla vyhlášena za buržoazní pavědou odporující dialektickému materialismu. Ve skutečnosti ale možná i proto, že výzkum na tomto poli spadl do položky "Tajné".

(pokračování)

 

Jan A. Novák

Psáno pro časopis Naše rodina

 

psycho3

obr: Pokusy s telepatickým přenosem informací

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack