Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Nebezpečná tajemství společenských věd

Ob?as se rozho?í spor, zda jsou spole?enské v?dy stejn? exaktní, obtížné a významné jako v?dy p?írodní. Tvrzení, že by mohly být dokonce obtížn?jší a významn?jší vypadá na pohled ujet? - vždy? mají pov?st úto?išt? lidí, kte?í na techniku nebo p?írodní v?dy nesta?í. A p?ece: p?írodov?dec zkoumá sv?t, jehož principy jsou dané, což mnohé usnad?uje. A i když ho Darwin p?edem správn? varoval, že "p?íroda nám lže do o?í" a Einstein vtipn? poznamenal, že "B?h je po?ouchlý", jeden velký problém mu odpadá: pozitrony, molekuly, nebo minerály nemají touhy ani pot?eby, což o lidských bytostech zkoumaných spole?enskými v?dami ?íci nelze.

Takže vytvořit ve společenských vědách myšlenkovou konstrukci, která by opravdu byla vědou a ne jen tlacháním, je mnohem obtížnější - zvlášť, když většina humanitních vědců je exaktními vědami a jejich dokazovacími postupy prakticky nedotčena. Těm, kteří to přesto dokáží, navíc přibude další problém: často zůstávají nepochopeni, protože v těchto oborech nelze teorie snadno a rychle dokázat. A tak se tu otevírá prostoru pro mluvky, mistry efektních gest  a obratné manipulátory. Někteří z nich dokonce čas od času způsobí i globální katastrofy, jakými byl marxismus, hitlerismus a jiné -ismy. Což vede k dalšímu poznatku, který obhájcům významu humanitních věd možná udělá radost: jejich poznatky jsou ve špatných rukách přinejmenším stejně nebezpečné jako třeba poznatky jaderné fyziky. Podceňovat společenské vědy se tedy může hodně nevyplatit.

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny

 
Joomla Extension: by JoomlaShack