Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Domorodci proti astronomům

thirty1Stavba největšího astronomického dalekohledu na světě překvapivě narazila na problémy, které souvisí víc s lidmi než s vesmírem. Budování obřího teleskopu TMT na Havaji se na čas zastavilo, protože s ním nesouhlasí aktivistické organizace potomků domorodých obyvatel a environmentalisté. Následovaly demonstrace, zatýkání, složité vyjednávání - a dnes sice stavba pokračuje, ale nabírá zpoždění a ani protesty neustávají.

 

Vrchol spícího vulkánu Mauna Kea na Havaji se vypíná do impozantní výšky 4200 metrů, po velkou část roku je tu jasná obloha a široko daleko nejsou světla civilizace, která by rušila astronomické pozorování. Tedy ideální místo pro postavení největšího teleskopu na světě. Oficiální název projektu Thirty Meter Telescope (TMT) napovídá, že jeho zrcadlový objektiv bude mít impozantní průměr 30 metrů - představte si zrcadlo velké skoro jako obchodní dům Máj v Praze.

Na vrcholu hory už stojí 12 velkých optických dalekohledů (teleskop Keck se dvěma vzájemně propojenými desetimetrovými zrcadly v současnosti je světovou jedničkou) a jeden radioteleskop, zdálo se tedy, že pokud nějaké problémy s revoluční konstrukcí budou, tak spíš finanční nebo technické. Kdyby si ovšem místní aktivisté zastupující organizace původních obyvatel souostroví nevzpomněli, že vrchol sopky má úplně jiný kosmický význam.

 

Posvátná hora


"My Havajané věříme, že Mauna Kea je místo, kde se zrodil celý svět," tvrdí Kamaha Kealoha z organizace Sacred Mauna Kea (Posvátná Mauna Kea). Takže teleskop nepřichází v úvahu - jde o nepřípustný zásah bílých přivandrovalců nejen do práv domorodců (dnes už ovšem v naprosté většině dávno žijících americkým zůsobem života), ale do podstaty celého vesmíru.

Zatímco stavby předchozích velkých teleskopů na temeni Mauna Kea proběhly bez větších potíží (menší protesty environmentalistů proběhly koncem 90. let), na TMT se domorodí aktivisté soustředili od samého počátku. Demonstrace začaly současně s přípravou na zahájení stavby, k němuž mělo dojít letos v dubnu. Už v březnu se stovky demonstrantů se opakovaně snažily zablokovat cestu vedoucí k observatořím na vrcholu a následující měsíc jejich akce zesílily.

thirty2

 

 

obr: Tak bude vypadat Thirty Meter Telescope na vrcholu havajské siopky Mauna Kea po dokončení

 

 

Web teleskopu napadli hackeři a na Facebooku se objevily výhrůžky smrtí těm, kdo budou stavbu podporovat. Při násilných protestech začátkem dubna bylo uvězněno 30 lidí. Práce nezačaly a projekt s rozpočtem 1,4 miliardy dolarů (v němž jsou peníze nejen z USA, ale i z mnoha zahraničních institucí) se začal dostávat do skluzu.

 

Pikantní je, že vedoucí postavou hnutí odporu proti TMT je Kealoha Pisciotta, bývalá technička jednoho z teleskopů, které již na vrcholu Mauna Kea stojí. I to naznačuje, že ve hře nejspíš jsou i jiné motivy, než strach o posvátnost místa, kde se měl zrodit vesmír.

V reakci na protestní akce havajský guvernér David Ige (Demokraté) 31. května oznámil kroky, které chce jeho vláda podniknout, aby uspokojila námitky aktivistů. Především slíbil, že TMT je poslední objekt na vrcholu Mauna Kea a některé starší observatoře budou zrušeny. Týká se to zřejmě v první řadě submilimetrového radioteleskopu, který nejspíš přijde na řadu už letos.

Guvernér také slíbil, že obsluha observatoří projde důkladným proškolením týkajícím se nejen ekologie oblasti, ale také jejích kulturních tradic a vhodného chování na posvátné půdě. Návštěvnost vrcholu sopky bude přísně regulována.

K uklidnění situace ale nedošlo. Zatím poslední velkou demonstraci uspořádali aktivisté koncem června. Nespokojili se při ní jen s troubením na lastury (tradiční domorodý hudební nástroj), ale obsadili také komunikaci vedoucí na vrchol a pokusili se zabránit průjezdu koloně nákladních vozů, vezoucích materiál na stavbu. Někteří se tu utábořili ve stanech a snažili se silnici zablokovat balvany. Nakonec musela zasáhnout policie a 11 demonstrantů bylo zadrženo. K zahájení stavby opět nedošlo.

"Lidé z TMT strávili léta přizpůsobováním projektu požadavkům ochrany přírody a jednáním se zástupci místních organizací, " upozornil při té příležitosti David Inge. "Projekt splňuje všechny zákonné požadavky a měl by pokračovat. Budeme ale respektovat ty protestující, kteří budou postupovat v mezích zákona."

Vědci se na aktivisty snaží působit jinak. "Havajská kultura je úzce svázaná s vesmírem a Mauna Kea představuje bránu ke hvězdám, jichž jsme podle zdejší víry potomky," prohlásil Dough Simons, ředitel jedné z observatoří na vrcholu. "Moderní astronomie dochází vědeckými prostředky ke stejnému závěru - život, a tedy i lidé, existují díky prvkům, které vznikly při explozích supernov".

Představitelé domorodců ale na taková poetická vystoupení moc neslyší - jejich motivace zřejmě ve skutečnosti nemají s hvězdami ani s havajskou kulturou mnoho společného. Oznámili také, že protesty budou pokračovat.

 

Rekordní teleskopy


Oblast Mauna Kea je pod správou organizace DNLR (Depatment of Land and Natural Resources). Ta roku 1968 udělila Havajské universitě svolení využívat vrcholové partie hory o rozloze 525 akrů () k vědeckým účelům. Je platné do roku 2033. Na vrcholu hory nesou domorodá pohřebiště, svatyně, ani archeologické lokality.

Předchůdcem TMT na vrcholu Mauna Kea je již zmíněný rekordní Keckův teleskop (přesněji Keckův interferometr). Ve skutečnosti jde o dva vzájemně propojené teleskopy (Keck I a Keck II), jejichž zrcadla mají průměr 10 metrů. Zrcadla navíc disponují tzv. adaptivní optikou. Ta pomocí laserového paprsku sleduje stav atmosféry nad objektivy a přes speciální počítačový program nepatrně mění zakřivení zrcadel. Tak se eliminuje chvění zemského ovzduší a výsledný obraz se svou kvalitou blíží snímkům získaným z teleskopu umístěného ve vesmíru.

thirty5

 

 

obr: Na vrcholu Mauna Kea už několik velkých teleskopů stojí. Navzdory jejich dimenzím jsou vzhledem k odlehlosti místa a monumentálním rozměrům vulkánu z větší dálky sotva patrné. Ani v případě TMT tomu nebude jinak

 

 

Optický systém vede světelné toky od obou teleskopů do centrální budovy, kde se svazky kombinují pomocí speciálních zařízení. Při tom dochází k jejich interferenci, čímž se zvyšuje citlivost a rozlišení. Teprve pak se provádí vlastní měření a snímání. Díky tomuto řešení je systém pro některá pozorování stejně účinný, jako by šlo o jediný teleskop s průměrem zrcadla okolo 85 metrů.

Kombinace mimořádných podmínek pro pozorování na vrcholu Mauna Kea, velké optiky a pokročilého přístrojového vybavení dělá z Keckova teleskopu jeden z nejvýkonnějších astronomických nástrojů na světě - má na svědomí mimo jiné objevy planet u jiných hvězd

Dalším unikátním přístrojem, který na vrcholu Mauna Kea už nějakou dobu stojí, je zařízení známé jako James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) postavené a provozované společně britskými, kanadskými, holandskými a americkými vědci. JCMT je určen pro takzvanou submilimetrovou astronomii, která pozoruje záření s vlnovou délkou pod jeden milimetr (0,35 až 1 mm) tedy na pomezí mezi radiovým zářením a infračerveným světlem.

V této oblasti vyzařování lze pozorovat zejména chladnější objekty, například oblaka mezihvězdného prachu a plynu. Díky tomu mohou vědci sledovat chování mezihvězdné hmoty ve stádiích, která předcházejí vzniku hvězd. Stejně výhodné je toto okno do vesmíru i pro pozorování komet.

Submilimetrové záření lze zachytit jen ve velkých nadmořských výškách - právě proto stojí JCMT v nadmořské výšce 4092 metrů. Není to vlastně dalekohled v pravém slova smyslu, ale o velmi přesně zhotovenou patnáctimetrovou parabolickou anténu. Oproti jiným submilimetrovým přístrojům dokáže JCMT pozorované objekty nejen proměřovat, ale i zobrazit. Dokáže to díky tomu, že v jeho ohnisku pracuje velké množství tzv. bolometrů. Jde o miniaturní detektory, jejichž pracovní teplota je blízká absolutní nule a které díky speciálním nástavcům zpracovávají signál jen z malé části zorného pole přístroje. Jimi získané údaje se pak na počítači složí do výsledného obrazu objektu.

V základní podobě byl JCMT dokončen už v 90. letech, v roce 2006 prošel velkou modernizací.

TMT by měl být uveden do provozu okolo roku 2024 a očekávají se od něj průlomové poznatky o vesmíru. Ve stejné době ale má být v Chile dokončen gigantický evropský teleskop obdobných rozměrů - Europan Extremly Large Telescope se zrcadlem o průměru 39 metrů. Není proto vyloučené, že aktivisté se zaslouží o pád Spojených států z vedoucí pozice v astronomii.

 

Potomci Vinnetoua versus věda


TMT není jediný americký přístroj, který narazil na odpor domorodců; stejné problémy měl také teleskop LBT (Large Binocular Telescope - Velký teleskop se dvěma objektivy). Byl uveden do provozu v říjnu 2004 a před dokončením Keckova teleskopu byl se svými dvěma vzájemně propojenými zrcadly o průměru 8,4 metru světovou jedničkou.

thirty3

 

 

obr: Protesty proti stavbě TMT na Mauna Kea. Starší teleskopy tu vyrostly bez větších problémů, protesty naznačují, že síly, kterým vadí věda a racionální pohed na svět, nápadně zesílily

 

 

O optické mohutnosti LBT nejlépe vypovídá to, že by s ním bylo možné spatřit světlo hořící svíčky ve vzdálenosti 2,5 milionů kilometrů. Plamínek bychom tedy viděli ještě téměř desetkrát dál, než se od Země nachází Měsíc. Stojí v Arizoně na lokalitě Mt. Graham s nadmořskou výškou 3200 metrů. Jsou tu tedy podobně dobré pozorovací podmínky jako na Havaji - a také podobné problémy s domorodci. V tomto případě ovšem s Apači u nás známými spíš z románů Karla Maye.

Stejně jako nyní v případě TMT, bylo i uvádění LBT do provozu dramatické a zdlouhavé. První plány se začaly rodit dvacet let před otevřením a výběr místa nebyl náhodný: šlo oblast vyznačující se mnoha jasnými nocemi, minimálním znečištěním a velkou vzdáleností od rušivých světel měst.

Stavba uprostřed neporušené přírody však vzbudila také odpor. Protestovali nejen ochránci přírody, kterým vadilo, že teleskop bude rušit populaci místního poddruhu amerických červených veverek ale i indiáni z kmene Apačů. Soukmenovci literárního Vinnetoua tvrdili, že vrchol je pro ně posvátný, spíše však doufali ve štědré odstupné. To (společně s politickým vlivem) je pravděpodobně i skutečná motivace domorodých aktivistů na Havaji.

V případě LBT se indiáni a ekologisté snažili zastavit budování LBT pomocí právníků. Dokončení stavby nakonec umožnil až zákon schválený Kongresem USA. Následný výzkum ukázal, že veverkám teleskop nevadí; jejich populaci víc ohrožují lesní požáry a kolísání úrody ořechů. Případ havajského teleskopu ukazuje, že hnutí odpůrců vědy a techniky se radikalizují a používají stále násilnějších prostředků - často na hraně zákona nebo za ní. A že mají úspěch.

 

Jan A. Novák
Psáno pro časopis Moderní řízení

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack