Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Prašná bouře nad Arizonou

Jestli vám p?ipadá, že po?así se s námi nemazlí, pak v?zte, že jinde m?že být ješt? h??. Zde jsou ?asosb?rné záb?ry prašné bou?e, která 6. ?ervence zasáhla arizonské m?sto Phoenix.

You have no rights to post comments