Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zdraví

Proti stresu: jak předpovědět syndrom vyhoření

burnout

Takzvaný syndrom vyhoření je častým důsledkem trvalého pracovního stresu. Kanadští vědci nyní přicházejí s metodou, jak hrozbu tohoto nebezpečného jevu s předstihem odhalit.

Podle International Labor Organization syndrom vyhoření ohrožuje okolo 10 procent evropské a severoamerické populace. Postihuje zejména duševně pracující, kteří se nacházejí ve stavu permanentního stresu, pracují pod tlakem a s vysokým pocitem zodpovědnosti. Projevuje se emoční vyčerpaností, ztrátou pracovního nadšení a zájmu, úzkostí a dalšími neurotickými příznaky, sociální fobií a chronickou únavou. K dalším projevům patří poruchy spánku, zažívací problémy, sexuální dysfunkce nebo sklon k užívání návykových látek. Může být rozbuškou vážných zdravotních problémů, například kardiovaskulárních chorob, chronických zánětů nebo cukrovky. 

Lékaři versus léčitelé

medic

Ted J. Kaptschuk vystudoval mimo jiné orientální medicínu, což ho vedlo k zájmu o vlivu psychiky na zdraví. Obzvlášť se zabýval tzv. placebo efektem, tedy skutečností, že stav pacienta zlepšuje něco, co se mu sice za lék vydává, ale přitom to neobsahuje žádnou účinnou látku. Už koncem 90. let vzbudil rozruch článkem, v němž tvrdí, že západní medicína placebo efekt chápe nesprávně ("International Ignorance: History of Blind Assassments and Placebo Controls in Medicine"). Nedávno zveřejnil práci, z níž vyplývá, že placebo léčí i v případě, když pacient ví, že jde o placebo. Zastánci západní medicíny to považují za šarlatánství a hledají v metodice pokusu chyby. Možná je i najdou, přesto nejde popřít, že psychika má na zdraví větší vliv, než je západní medicína zatím ochotná přiznat. Dobře to naopak ví lidové léčitelství, které právě proto někdy se skromnými prostředky dokáže zázraky. Bylo by ideální, kdyby nepopiratelně obrovské úspěchy moderního klinického výzkumu kombinovaly tradiční léčitelské postupy pracující s psychikou pacienta. Jenže to v ordinacích, klinikách a nemocnicích pojatých jako byznys projekty a továrny na léčení dost dobře nejde. A tak lékaři raději léčitele pronásledují místo aby se od nich učili. Ke škodě vědecké medicíny, ke škodě léčitelů - a především ke škodě pacientů, o něž by mělo jít především.

Jan A. Novák

Syndrom nemocných budov

syndrom nemocných budov, sick-building-syndrome    Nemocní nemusí být jen živí tvorové, ale také stavby. Nasvědčuje tomu alespoň odborný termín "syndrom nemocných budov". Ve skutečnosti ale nejde o objekty postižené nějakou chorobou - znamená to, že lidé se v nich necítí dobře. Nejčastěji se tento syndrom projevuje u moderních administrativních staveb, ale i u panelové výstavby, nákupních center a dalších objektů postavených ze železobetonu nebo oceli a vybavených klimatizací. Příčin zdravotních potíží souvisejících s budovou, v níž člověk pobývá, je ale zřejmě víc.

Ze stejného soudku

 
Joomla 1.5 Template: by JoomlaShack