Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

rss

  • NOVÁKOVINY ZASE OŽÍVAJÍ

    Na Novákoviny poslední dobou nebylo moc času, to se ale nyní mění a web znovu ožívá. 

Knižní publikace

Příběhy českých alchymistů a mystiků width=

 

Tajemství našich hradů, pevností a tvrzí width=

 

Drony - komplexní průvodce width=

 

Tajemství našich chrámů width=

 

České vynálezy a objevy světového formátu width=

 

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska width=

 

První republika: Zamlčená historie width=

 

Po stopách černé bohyně width=

 

Templáři, zednáři a další tajné společnosti width=

 

Tajemný Karlštejn width=

 

Karel IV Mystik a čaroděj width=

 

Tajemné podzemí na našem území width=

 

Tajemné podzemí na našem území width=

 

Utajené osobnosti českých dějin width=

 

Hory a kopce opředené tajemstvím

 

Záhady Bible

 

Publikace Okno do budoucnosti

 

Létající talíř pro Hitlera

 

Megalodon kniha

 

Smrtící sopky

 

Putovania po näjvačších záhadách Slovenska

 

Tajemství mořských hlubin

 

Tajemné Česko

 

Záhadné vynálezy

 

Život ve vesmíru

 

Největší záhady Středomoří

 

Tunguzský meteorit

 

Smrt vzdušných obrů

 

Foto a video pod vodou

 

Potápěči bez moře

Utajené osobnosti českých dějin

podnikObraz novější české historie, který si žáci odnesli z hodin dějepisu, je - řečeno decentně - poněkud asymetrický. Je na něm několik literátů a obrozeneckých politiků, kteří nekompromisně bojovali proti habsburské monarchii, a tak trpěli a trpěli, až zemřeli v bídě... a to je asi tak skoro všechno. První republika to celé shrnula sloganem "tři sta let jsme úpěli", komunisté pak úpění ještě o pár desetiletí prodloužili.¨

 

Ale to vůbec není pravda. Ponechme stranou konstatování, že úpění vypadá úplně jinak (ti Poláci, kteří se ve stejné době ocitli pod vládou Ruska a Pruska by mohli vyprávět). Všimněme si něčeho jiného: těch několik málo radikálních národovců, které tu dokáže vyjmenovat skoro každý, je jen nepatrný výsek mnohem většího a pestřejšího obrazu. Ve skutečnosti hlavní tok dějin plynul jinudy: šlo především o snahu pozvednout v Čechách, na Moravě a ve Slezsku hospodářství, technický vývoj, vědu a společenský život na úroveň vyspělé západní Evropy. Tohoto úsilí se zúčastnili společně Češi, Němci, Židé i příslušníci nebo potomci dalších národů. Byli to především podnikatelé a vynálezci (což se v té době často prolínalo), také vědci, pedagogové, a další vzdělanci, ale často i nadšení samoukové a amatéři (což tehdy ještě nikdo nepovažoval za diskvalifikaci, jako dnes). Právě díky nim se oblast, kde se dnes rozkládá Česká republika, stala průmyslovým srdcem Rakousko-Uherska a dosáhla mimořádně vysoké úrovně, z níž žijeme do značné míry ještě dnes.

Bizarní je, že většina z těchto osobností je u širší veřejnosti zapomenutá nebo je jejich obraz pokřiven, zatímco další se dočkali uznání jen v zahraničí. Některé z nejrůznějších důvodů (mezi nimiž nechyběla ani závist a malost) ignorovala nebo potlačovala už "vlastenecká" společnost v jejich době. Jiným naopak byly později přičítány zásluhy, které jim nenáležely. A i o těch známějších koluje řada mýtů a nepravd, zatímco mnoho zajímavého nebo dokonce významného z jejich života se pomíjí.

Tato kniha je tedy především o tvořivých lidech, kteří byli skuteční budovatelé v tom nejlepším slova smyslu. O lidech, kteří většinou nepodléhali národnostním, rasistickým a ideologickým předsudkům, přestože žili v době, kdy to nebylo právě jednoduché. O lidech, jejichž památka byla pošpiněna nebo odstraněna, aby mohly být postaveny pomníky jiným - často těm, kterým naopak vděčíme za to, že se české země na špici Evropy neudržely.

Ve složité době sílícího šovinismu (českého i německého) během 19. století a na něj navazujících totalit ovšem nebylo lehké nepodlehnout vábení politických Sirén, a tak se i mnozí průmyslníci, vědci a vynálezci k některému z těchto proudů přiklonili. U těch, kteří si vybrali z pozdějšího pohledu špatně, následovala snaha je z historie vymazat, nebo alespoň očernit jejich dílo. Ale i oni k této zemi patří a zanechali zde své stopy. Důkazem jsou mimo jiné také spory o jejich odkaz, které se v poslední době opět rozhořely. I o nich je tedy tato kniha.

Publikace obsahuje životní příběhy přibližně osmi desítek významných postav světa podnikání, techniky a vědy - především málo známé, zcela neznámé a kontroverzní aspekty jejich osudů. Mnoho dalších se pak naším vyprávěním alespoň letmo mihne. Ani tak kniha zdaleka nemůže postihnout obraz celý: musela by mít několikanásobně větší rozsah, aby se sem vešly stovky nebo možná tisíce dalších výjimečných mužů a žen, kterým vděčíme za to, co dneska jsme. Měli bychom je vysvobozovat z propasti mimovolného zapomnění, nebo zlovolného mlčení a mlžení, vracet se k nim a snažit se je pochopit v celé jejich šíři. Neměli by být zapomenuti nejen kvůli pietní vzpomínce nebo povinné úctě, ale především proto, že jejich práce i osudy jsou stále poučné. A především zajímavé - většina z nich prožila mnohem dramatičtější životy než jsou ty, které miliony lidí denně dychtivě sledují u televizních seriálů.

Je ale ještě jeden důvod, proč si je připomínat - možná ten nejdůležitější: národ, který nezná svou skutečnou historii, je odsouzen k jejímu opakování. A případné opakování toho, co se tu stalo za posledních sto let, by nemělo daleko k národní sebevraždě.

- -

Při hledání podoby této knihy se vynořila také otázka, jak osobnosti řadit. Podle abecedy? Podle data narození nebo úmrtí? Podle oboru, kterým se zabývaly?

Ani jedno dost dobře nešlo: abecední řazení nebo řazení podle životopisných dat by rozbilo plynulý tok vyprávění, dnešní úzká oborová specializace tehdy ještě neexistovala a mnozí z těch lidí měli velmi široký záběr. Ještě ke všemu se jejich osudy vzájemně prolínaly, protože ve zdejší relativně malé společnosti se nejen každý s každým znal, ale mnozí byli i příbuzní, další spolupracovali, nebo si naopak šli po krku, někteří postupně stihli obojí...

Z toho nakonec vyplynul kompromis. Hlavní dějová linie knihy je chronologická, takže před čtenářem rozprostírá plastický obraz vývoje zdejší společnosti od počátků národního obrození až po nástup totalit - a v nevyhnutelných případech i ještě kousek dál. Současně ale seskupuje hrdiny tak, aby se nevytrhli z širších souvislostí, jak rodových, tak i oborových. Mozaika, která tak vznikla, je nejen pestrá, ale především umožňuje vyšší nadhled a komplexnější pochopení toho, o co u nás od 18. do první poloviny 20. století opravdu šlo. Jak už jsme naznačili, není a nemůže být úplná. Měla by ale být výzvou ke snaze se k té úplnosti pokud možno stále blížit. Protože zdejší skutečné elity - nejen ty čítankové - si to zaslouží. A my koneckonců také.

 

POKUD KNIHU UŽ NEMÁ VÁŠ KNIHKUPEC, LZE JI OBJEDNAT PŘÍMO U NAKLDATELE ZDE

 

OBSAH

 

00. Úvod

01. Koniáš versus hrabě Špork

- František Antonín hrabě Špork

- Antonín Koniáš

podnik102. Krotitelé blesků

- Prokop Diviš

03. Zapomenutí vzduchoplavci

- Vít Fučík

- Tadeáš Haenke

- Kašpar Maria hrabě Šternberk

- Jan Antonín hrabě Harbuval a Chamaré

04. Muž, který zbořil Betlémskou kapli

- Franz Anton Herget

- Maxmilián Herget

05. Šlechtic s krví dobrodruha

- Hugo František starohrabě Salm-Reifferscheidt

- Karl von Reichenbach

- Hugo Karel kníže Salm-Reifferscheidt-Raitz

podnik306. Tajemství Becherovky

- David Becher

- Josef Vitus Becher

- Johann Becher

- Gustav Becher

07. Minerálka a báječní muži v oblacích

- Heinrich Kaspar Mattoni

- Paul Haenlein

- František Vaněk

08. Zázračný vodní doktor

- Vincenz Priessnitz

09. V temných zákoutích duše

- Jan Evangelista Purkyně

- Johann Nepomuk Czermak

- Svetozar Nevole

- Stanislav Grof

10. Když noha parou cválá

- Josef Božek

- František Josef Gerstner

- František Antonín Gerstner

- Tadeáš Lanna

- Adalbert (Vojtěch) Lanna

podnik4- František Dittrich (1801 - 1875)

- Josef Ressel

11. Lovci v pravěkých mořích

- Joachim Barrande

- August Corda

- Jan Krejčí

- Otomar Novák

12. Neklidná krev

- Josef Václav Frič

- Antonín Frič

- František Kavalír

- Josef Kavalír (Kavalier)

- Vladimír Kavalier

- Eduard Kavalier

- Antonín Frič

- Josef Jan Frič

podnik5- Alberto Vojtěch Frič

13. Kde se dobře jí a pije

- Jacob Christoph Rad

- Bedřich Frey

- Bedřich Frey jun.

- Hugo Jelínek (1834 - 1901)

- Jan Palacký (1830 - 1908)

- Rudolf Jelínek (1892 - 1944)

- Kaspar Melhior Fiedor (1811 - 1879)

- Arnošt Dadák (1887 - 1939)

- Emanuel Maceška (1877 - 1966)

14. Z hlubin věků

- Ján Kollár

- Václav Krolmus

- Ladislav Píč

- Karel Jaroslav Maška

- Jindřich Wankel

- Karel Absolon

- Jaroslav Petrbok

- Lothar Zotz

15. S Davidovou hvězdou

- Jindřich Waldes

- Emil Kolben

16. Rychlá kola

- Václav Laurin

- Václav Klement

podnik6- Leopold Sviták

- Hans Ledwinka

- Ferdinand Porsche

- Josef Sodomka

17. Moravský Edison

- Erich Roučka

18. Přízraky totality

- Friedrich Wannieck

- Quido List

- Tomáš Baťa

- Jan Antonín Baťa

- Jan Sigmund ml.

- Miroslav Sigmund

- Jaroslav Jan Pála

19. Od pluhů ke kontaktním čočkám

- František Wichterle

- Oto Wichterle

 

Bibliografie:

Novák, Jan A.:  Utajené osobnosti českých dějin,  Frýdek-Místek, Alpress 2014, 333 stran, černobílé fotografie

 

 
Joomla Templates: by JoomlaShack