Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Jaderná energie nikdy nebude obnovitelná

nuclear vaste, jaderný odpad, jaderná energetikaNepotvrzená hypotéza tvrdící, že globální oteplování způsobuje lidmi vypouštěný oxid uhličitý, umožňuje vydávat jadernou energetiku za čistý zdroj: zanechává sice radioaktivní a vysoce toxický odpad (ve světovém měřítku asi 1500 tun ročně), neprodukuje ale „škodlivý“ CO2.

 

 

Česká atomová lobby se nyní chystá tuto zvláštní logiku ještě překonat. Prostřednictvím ministra životního prostředí Pavla Drobila má v úmyslu po Bruselu chtít zařazení jádra mezi obnovitelné zdroje energie. Z ministrových slov to sice vypadá, že si jen popletl pojmy "čisté" a "obnovitelné" (nebyl by v tomto oboru první; ani Kateřina Jacques nevěděla, co je biomasa), ale ti, kdo mu radí, snad mají na mysli něco jiného: tzv. množivé reaktory, reaktory IV. generace a transmutační technologie. Ty opravdu umí jaderné palivo využít s mnohem větší efektivností než dnešní technologie.

 

Naděje v thoriu

"Domníváme se, že odstranit to, čemu se dnes říká odpad, lze bezpečně pouze stejným způsobem, jakým jsme ho vyprodukovali, tedy v jaderných reaktorech," uvádí v jedné z tiskových zpráv Ústavu jaderného výzkumu v Řeži fyzik Miroslav Hron. "Budou to reaktorová zařízení, ve kterých bude tekuté palivo cirkulovat. Během provozního cyklu vznikne pouze odpad tvořený stabilními či krátkodobými radioizotopy a energie pro pohon turbín a generátorů."

jaderný odpad, nuclear vaste, jaderná energetikaZnámé zásoby uranu vystačí reaktorům dnešního typu asi na 100 let, což není mnoho a jen ztěží ospravedlňuje jak vysoké investice, tak rizika. Naproti tomu tyto technologie by mohly dobu dělící nás od energetického zhroucení prodloužit o celá staletí.

 

obr: Jaderná energie je perspektivní zdroj. Pokud ale její zastánci popírají, že produkuje odpad, pak ukazují i na nebezpečí lidského faktoru při jejím využívání.

 

Jednu z nich představují tzv. množivé reaktory. Pracují (zjednodušeně řečeno) s vyšším tokem neutronů, což umožňuje přeměnit na jaderné palivo a energeticky využít také uran 238 a thorium 233, které se v přírodě vyskytují mnohem častěji než dnes používaný uran 235. Teoreticky jejich zásoby v zemské kůře stačí na tisíciletí. Množivé reaktory však mají rizikovější provoz, navíc mohou sloužit i k výrobě materiálu pro zbraně hromadného ničení. Existují zatím jen v experimentální podobě. Právě množivé reaktory by ale měly být základem vývoje tzv. reaktorů IV. generace s jejichž uváděním do praxe se počítá v horizontu 15 až 20 let.

 

Příliš vzdálená perspektiva

Velké naděje jsou vkládány také do transmutačních technologií ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technologies). Ty - velmi zjednodušeně řečeno - spočívají ve vystavení vhodného materiálu (již vyhořelých palivových článků, přírodního thoria, náplně z vyřazených jaderných zbraní) proudu neutronů z urychlovače. Dojde při tom k jaderným reakcím, které vytvoří materiál vhodný pro výrobu nových palivových článků do energetických reaktorů.

pavel drobil, jaderná energetika, jaderná lobbyTransmutace také sníží nebezpečnost jaderných odpadů, ale jejich problém definitivně neřeší. "Poklesne objem odpadů a sníží se poločas rozpadu, přesto však bude nutné určité množství i nadále skladovat v trvalých úložištích," říká materiál Výboru pro jaderný odpad Agentury pro jadernou energii (NEA).

 

obr: Ministr životního prostředí Pavel Drobil tvrdí, že jaderná energetika je nejen čistá, ale představuje i obnovitelná zdroj energie - a bude proto chtít po EU dotace na její rozvoj. Česká republika míří k další mezinárodní ostudě.

 

Současné urychlovače však nedisponují výkony, které by bylo k transmutaci třeba, k vyřešení zůstává i řada dalších problémů. Intenzívní výzkum sice probíhá, vzhledem k náročnosti na investice se však se stavbou energetického zařízení v dohledné době nepočítá. Spíš než příslovečný vrabec v hrsti je tedy transmutace holub na vrcholu hodně vysoké střechy.

Především ale žádná z těchto technologií nepředstavuje obnovitelný zdroj. Když spálíme uhlí v kotli moderní elektrárny, dostaneme mnohem víc užitečné energie, než když ho hodíme do parního stroje Jamese Watta - pořád ale zůstává uhlím, jehož zásoby jsou konečné. Zvyšování účinnosti jaderného paliva je perspektivní směr výzkumu, jaderná lobby ho však zneužívá k demagogii.

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack