Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Krotitelé duchů nejsou výmysl

ghostbusters

Zdálo by se, že mezi spiritismem a vědou nemůže být kompromis. Přesto existují badatelé, kteří se snaží tento fenomén zkoumat vědeckými metodami. A zdaleka nejde jen o hrdiny filmu Krotitelé duchů.

V roce 2003 se psycholog Robert Wiseman z University of Hertfordshire rozhodl prověřit přítomnost duch? na místech, která množstvím svědectví převyšují i pověstné britské poměry: v londýnském Hampton Court a na hrad? nad skotským Edinburghem. Na obou těchto místech docházelo k četným vraždám, popravám a nepřirozeným úmrtím; například v Hampton Court byla popravena Kateřina Howardová, pátá manželka Jindřicha VIII a dodnes se zde má zjevovat.

 

Dr. Wiseman shromáždil četná svědectví o zjevení duchů na těchto lokalitách. Nejčastěji šlo o nepříjemné pocity v určitých místech hradních prostor, o spatření různých světel či o nepřirozené zvuky. Obvyklým průvodním jevem bylo náhlé ochlazení. Po vyhodnocení těchto zpráv dal vědec dohromady tým devíti odborných pracovníků a několika stovek nadšených dobrovolníků a vybaven citlivými měřícími přístroji se je vydal ověřovat.

spirit2

 

obr: Hrad Edinburgh ve Skotsku se vyznačuje vysokou koncentrací duchů... Foto: Jan A. Novák

 

"Po několik týdnů jsme měřili teplotu, proudění vzduchu, magnetická pole, intenzitu světla a další fyzikální veličiny, " vysvětlil dr. Wiseman. Na základě těchto měření pak došel k závěru, že svědectví o zjeveních se koncentrují do prostor s určitými fyzikálními charakteristikami, například do rozlehlých klenutých prostor. Robert Wiseman proto soudí, že takzvaná zjevení jsou reakce citlivějších lidí na určité podmínky okolí. Mají reálný podklad, duchové však podle něj pravděpodobně neexistují. Přesto však připouští, že některé zaznamenané jevy byly velmi podivné a že záležitost by si zasluhovala další výzkum.

"Zůstávám skeptikem - ale kdybych spatřil ducha procházejícího se na hradbách, jsem ochoten svůj názor zrevidovat," prohlásil dr. Wiseman.

Podobně opatrní jsou i další vědci, kteří se těmito fenomény zabývali. Například americký psycholog James Houran z Illinois University School of Medicine řekl: "Během svých výzkumů jsem zažil podivné věci a přístroje zaznamenaly podivné jevy. Nedokáži však říci, zda jde o paranormální příčiny nebo o nějaké dosud neznámé fyzikální faktory."

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny - Víkend

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack