Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

KE DNI (05): Útok na Seznam a život s cloudem

Dnešní masivní hackerský útok na server Seznam nutí k zamyšlení nad tzv. cloudovými ?ešeními - tj. práci s PC, kdy máte v?tšinu dat na n?jakém vzdáleném datovém úložišti, k n?muž se p?ipojujete p?es internet. Cloud je považován za velký hit, trend, budoucnost (a taky perspektivní kšeft pro správce úložiš?), takže je s oblibou tvrzeno, že mít svá data doma bude za chvíli p?ežitek. I mailové služby (v?etn? zkolabovavšího Seznamu) jsou vlastn? cloudem. Být p?l dne bez pošty se dá p?ežít, kdybych tam ale m?l své ostatní soubory (texty, archivy, databáze, fotografie), mohl by nastat problém. A co teprve velké firmy lákané na to, aby m?ly na vzdálených úložištích t?eba i ú?etníctví... Ješt? se vám chce do cloudu? 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack