Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Informatika a média

Y2K: šťastně zapomenuté výročí

Y2K, millenium bugBylo to letos výro?í p?kn? kulaté a p?ece po?ád marn? ?ekám, kdy vypuknou oslavy. Y2K - už si vzpomínáte? Ano, práv? p?ed deseti lety se nenaplnily hrozby, že s p?íchodem nového tisíciletí zkolabuje všechno, co n?jak souvisí s po?íta?i. M?li bychom tedy dost dobrý d?vod k oslav? výro?í po?ádné kocoviny z dalšího neuskute?n?ného konce civilizace. Strach to tehdy byl velký a t?i písmena Y2K se už dlouho p?ed zlomem letopo?tu objevovala skoro stejn? urputn?, jako o n?jaké to desetiletí d?ív obrázky Vladimíra Ilji?e Lenina.

Pravděpodobné lži v říši internetu

WOMM     Sledovat internetové diskuse na zpravodajských serverech je snad ještě úchylnější než číst bulvární tisk, někdy se ale i tam můžete dočkat překvapení. Tak třeba debata u zprávy o tom, jak důchodkyni zloději ukradli půl milionu korun. Běžnou reakcí v české kotlině by byly dohady o tom, jak si baba nakradla tolik peněz a dobře jí tak. Místo toho ale najdeme zasvěcené rady: kdyby si babička založila účet u té a té banky... a zápětí následuje hláška, že ještě lepší je konto u jiné banky, protože... A v tomto duchu se pak nese téměř celá diskuse.

    Že by se ze zapšklé komunity webových diskutérů náhle stali finanční poradci? Ne tak docela. To jen finanční poradci (ale nejen oni) objevili skryté kouzlo internetových diskusí.

Fízl v počítači

Dostal jsem tiskovou zprávu, ze které mrazí: o softwaru, který fízluje ve firmách zaměstnance. Člověk by řekl, že činnost svých podřízených by měli hodnotit jejich šéfové především podle výsledků, některé firmy ale zřejmě soudí, že špiclovat je třeba pořád. Kdyby byl ještě u moci bolševik, jistě by měl radost, zdá se ale, že některým dnešním manažerům bolševické myšlení také není cizí. Nemohu se přitom zbavit pocitu, že vedoucí, který potřebuje špiclovat každé hnutí svého podřízeného na počítači, tím vlastně přiznává svou neschopnost práci zorganizovat a objektivně hodnotit - co je to proboha za šéfa a za firmu, když tam mají zaměstnanci čas hrát si s počítači a vedení to na výsledku nepozná.... . 

Kousek té tiskové zprávy si tu můžete přečíst – třeba abyste věděli na co myslet, až budete ze zaměstnání posílat soukromý mail. Nebo zda jsou výhody postavení zaměstnance opravdu tak velké, aby člověk musel snášet tak nedůstojné jednání:

Elektronický konkrarevolucionář o revoluci elektronických knih

e-book, kindle, elektronické knihy, novákoviny, Jan A. NovákTak máme v IT konečně zas nějakou revoluci: po hubených letech, kdy už se zdálo, že není v tomto ohledu co vymýšlet, přichází konec papíru, jenž bude smeten do latríny dějin elektronickými čtečkami. Jenže totéž ohlašovali výrobci elektroniky už na frankfurtském knižním veletrhu roku 1999 - a ani po deseti letech papíru v knihovnách a kancelářích neubylo, spíš naopak.

K současnému nástupu čteček jsem tedy opatrný, a zdaleka nejen díky konzervativnímu založení pamětníka, který takových pseudorevolucí v informatice už zažil desítky. První z důvodů  je opět poněkud pamětnický: film nenahradil divadlo, televize nezničila film, jednoduchou extrapolací tedy dojdeme k závěru, že čteěky nenahradí tištěný papír.

Reklama na způsob Velkého bratra

Jmenuje se to Interest Based Advertising (IBA) a vzbuzuje to emoce: Google spouští reklamu, která bude p?esn? cílená podle toho, které stránky na webu navšt?vujete. Není sice první, kdo se o n?co takového snaží, v jeho podání ale z toho jde nejvíc strach. Díky svému dominantnímu postavení totiž o uživatelích m?že v?d?t hodn? - a IBA je jen jednou z možností, jak to jde použít.

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack.com