Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

KE DNI: Nejsem tak docela Charlie

islam1Brutální vyvraždění redakce časopisu Charlie Hebdo je mediální událostí číslo jedna. Média potřebují hesla, snadno uchopitelné symboly, zjednodušení - a tak jsme v přímém přenosu svědky vzniku realitě vzdálených mýtů nikoliv nepodobných legendě o "princezně srdcí" Dianě. S tím rozdílem, že tentokrát už nejde o neškodný bulvár, ale o mýty docela nebezpečné. Na prvním místě to je dělení islámu na dobrý a zlý, s čímž souvisí i bezpochyby tragická smrt "hodného muslima", policisty Ahmeda Merabeta, ale především sebevražedný požadavek ty "hodné" vyzbrojovat a cvičit, aby s těmi zlými bojovali za nás. Stejně nebezpečným zjednodušením pak je i lavinovitě se šířící heslo "My všichni jsme Charlie" - byť nepochybně míněné dobře.

 

Hodný islám je z hlediska euroamerické civilizace nesmysl z jednoho prostého důvodu: Korán výslovně požaduje, aby muslimové víru šířili, nevěřící nepovažuje za lidi, křesťany a židy za podlidi, kteří věřícím platí za setrvání ve své víře daň. Musí nosit odlišný oděv, podléhají mnoha omezením - asi jako Židé ve středověku. Nebo ve Třetí říši. Historia Magistra Vitae. Korán je z principu s lidskými právy a demokracií zcela nekompatibilní.

Takže jediný rozdíl mezi hodným a zlým muslimem je ten, že hodný se nejdřív snaží na islám obracet po dobrém, nebo s obracením čeká, až bude ve většině,  zatímco zlý bere semtex a kalašnikov rovnou. I „hodný“, ale opravdu věřící muslim naší civilizací pohrdá, nebo ji přinejmenším odmítá. Muslim, který je tolerantní k jiným vírám, který s naší civilizací a naším způsobem života nemá problém, nežije podle Koránu. Je to špatný muslim, ve víře vlažný a svými duchovními vůdci považovaný v podstatě za hříšníka, ne-li přímo za odpadlíka. Z historie také víme, že vlažná masa nikdy dějiny nerozhodovala, protože odhodlaní vůdci ji snadno ovládnou.

islam2Z toho důvodu si také nemyslím, že policista Ahmed Merabet brutálně zavražděný teroristou opravdu je dobrý příklad „hodného“ muslima. Jeho smrt je krutá tragédie - ale spíš než bojovníkem za "hodný islám" byl obětí neschopnosti svých nadřízených, kteří ho v podstatě poslali na popravu. Sloužil francouzské demokratické republice, jejíž právo je - jak opakovaně potvrdily mnohé právní výroky - s Koránem a s právem šarija neslučitelné. Byl to špatný muslim. Jinými slovy, byl to obyčejný člověk, který chtěl žít normální život, což se ukázalo být s mocichtivým islámem neslučitelné.

Problém s "hodným" islámem je i v tom, že tato víra přímo doporučuje lhát, pokud je to v zájmu islámu. Kdo s muslimy přišel do styku blíž, asi potvrdí, že poněkud volnější nakládání s pravdou je v této kultuře hluboce zakořeněné i v denním životě. Což vrhá trochu jiné světlo na všechna prohlášení lítosti a odsouzení terorismu z řad muslimů (o politicích, kteří mají lhaní v popisu práce ve všech kulturách, ani nemluvě).

Bylo by hezké, kdyby vznikl nějaký islám, který by s tolerancí neměl problém, to by ovšem znamenalo přepsat Korán. Nebo k němu aspoň napsat podobný dodatek, jakým je Nový zákon v Bibli. Problém ovšem není jen v naprosté intoleranci Koránu. Základní rozdíl mezi islámem a křesťanstvím je, že islám nezná odluku církve od státu - právě naopak. "Hodní" i "zlí" muslimové jsou za jedno v tom, že stát se má řídit podle islámu. Vyzbrojovat "hodné" muslimy, aby za nás bojovali proti "zlým" muslimům znamená pouze vyrobit a ve válce zocelit budoucího podmanitele - nezávisle na tom, která strana vyhraje.

Na druhou stranu ovšem mám i problém s heslem "Všichni jsme Charlie". Ten časopis vulgárně urážel kde koho a opravdu nebyl podle mého gusta. Myslím, že v mnoha demokratických zemích by vycházet nemohl (v USA tedy určitě ne). To, že úspěšně vycházel ve Francii, zřejmě také o něčem svědčí - možná o tom, že evropská demokracie se poněkud vymkla z kloubů. Poud bych se už měl s nějakou obětí islámských teroristů ztotožnit, tak spíš s Theo van Goghem, který zaplatil životem za pravdivý film o islámu, nebo s dánským kreslířem Kurtem Westgaardem, jehož karikatura Mohameda má úroveň.

Heslo "Všichni jsme Charlie" se dá pochopit jako výraz šoku z brutální vraždy a z naprostého popření euroamerických hodnot, které demonstrovala. Jako potvrzení Voltairova bonmotu "Hluboce s vámi nesouhlasím, ale budu se bít, abyste mohl svůj názor projevit". Nemělo by ale znamenat, že onen časopis je ztělesněním našich hodnot - i demokracie má své meze, svou morálku a slušnost, jinak nefunguje. Naše civilizace je sekulární, ale vznikla na základě antické vzdělanosti a židovsko-křesťanské morálky, nikoliv na základě vulgarity a urážek bez hranic. Pokud své kořeny odvrhne, bude snadnou obětí. Už proto, že islám (nebo ruský fašismus) se pak stane pro určitou část populace demoralizované Evropy a Ameriky o to přitažlivější - zdaleka už ne jen pro potomky imigrantů.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Novákoviny

 
Free Joomla Templates: by JoomlaShack