Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Nacistická mystika: Tajná společnost Thule

thule0Na počátku všeho byla tajemná nadlidská civilizace říše Agartha sídlící v hlubokých podzemních tunelech. Ovládala kosmickou prasílu Vril a mnoho dalších pohádkových technologií, které ovšem víc než techniku v našem slova smyslu připomínají spíš kouzla a čáry z knížek o Harry Potterovi. Dnešní Germáni jsou potomci těchto supermanů. Sice trochu zdegenerovaní tisíciletým kontaktem s obyčejnými smrtelníky, ale pořád ještě s božskou jiskrou v krvi.

 

 

 

 

A tak síly podzemní říše jednou vystoupí na povrch, aby je zbavily všeho nízkého a zvířecího (od demokracie až po podřadné rasy). A nebo také ne - vůdcové Agarthy jsou přece božsky nezbadatelní. Ale kdo je vzývá dostatečně intenzívně a má správný rasový původ, může s nimi vstoupit do duchovního kontaktu. Bude-li přitom dostatečně horlivý a vytrvalý, dostane se mu osvícení a příslušných návodů, jak si Vril podmanit také, samozřejmě především proto, aby mohl podzemní říši v jejím díle tady na povrchu zastoupit. Protože Oni dříve nebo později přijdou aby své vyvolené pozvedli k sobě, zatímco nehodný zbytek zničí...

Podobná tvrzení se začala objevovat v literatuře okultistických a theosofických skupin s rasistickým podtextem už koncem 19. století - všechny společně mají ideové kořeny v Theosofické společnosti silně výstřední Rusky Heleny Blavatské. Tehdy je ještě nikdo nebral moc vážně, jenže chaos po první světové válce jim začal přihrávat fanoušky.

thule1

 

 

obr: Znak tajné okultní společnosti Thule

 

 

Roku 1918 v Německu vznikla okultistická společnost Thule, která to myslela naprosto doopravdy - a za tím účelem vydávala časopis Münchener Beobachter, od něhož později vedla přímá cesta k oficiálním novinám nacistické strany Volkischer Beobachter.

Jedním z významných lidí zapojených do aktivit Thule byl také bohémský básník, žurnalista a spisovatel Dietrich Eckart, který měl velký vliv na Hitlera. Někteří autoři dokonce tvrdí, že z něj udělal médium schopné komunikovat se silami, které nejsou z tohoto světa. "Eckert se ujímá duchovního formování Adolfa Hitlera," tvrdí Jacques Bergier a Louis Pauwels, autoři slavné bestselleru Jitro kouzelníků. "Učí ho psát a mluvit. Jeho vyučování se vyvíjí ve směru tajné nauky..."

"Následujte Hitlera!" měl podle těchto autorů říci Eckart před svou smrtí. "Bude tančit, ale hudbu jsem napsal já. Ukáže se, že jsem zapůsobil na dějiny víc, než kterýkoliv jiný Němec."

Právě tyto věty stojí u kořene legend o nacistických létajících talířích ovládaných magickými silami. Problém je ovšem v tom, že Jitro kouzelníků se sice hezky čte, protože je to kniha napsaná s typickým francouzským šarmem - ale také s typicky francouzským nakládáním s fakty.

Jisté je jen to, že Eckart v Thule opravdu působil a že představuje nejzřetelnější spojnicí mezi ní a rodícím se nacistickým hnutím. S Hitlerem se setkal už roku 1919, rozpoznal sílu, s jakou je toho času nezaměstnaný poddůstojník schopný ovládat lidi kolem sebe a se vzácnou jasnozřivostí usoudil, že tento zdánlivý ztroskotanec ukrývá velký politický potenciál. Vyjadřoval se o něm jako o německém Mesiáši a protlačoval ho do vlivných kruhů německé společnosti.

Na počátku 20. let k němu také přivedl filosofa Alfreda Rosenberga (1893-1946), který Hitlera zasvětil do rasových "teorií" hlásaných Thule. Nepochybně to ovlivnilo podobu Hitlerem krátce na to sepsané bible nacismu Mein Kampf, zejména co se týče vypjatého antisemitismu.

- - - - - - - - - - - - - - -

POZNÁMKA:

Text je ukázkou z knihy Létající talíř pro Hitlera, kterou vydalo nakladatelství XYZ/Albatros Media

- - - - - - - - - - - - - - - 

Z textu Mein Kampf je ale také zřejmé, že k mystickým aspektům rasových teorií si Hitler zachoval velký odstup - a členem Thule téměř jistě nikdy nebyl. Ledacos přitom naznačuje, že i Eckart se od mysticismu Thule postupně odpoutával, protože ho čím dál víc přitahovala praktická stránka politiky. Velmi se angažoval v prvních fázích existence nacistické strany a aktivně se zúčastnil Hitlerova pivního puče v listopadu 1923.

"Eckartův Hitler" proto nutně nemusí být Hitler, který patří Thule. Ještě uvidíme, že nacisté se s okultními společnostmi později naopak rázně vypořádali.

thule2

 

 

obr: Dietrich Eckart, údajný Hitlerův duchovní vůdce

 

 

Není také příliš jisté, jestli Eckart opravdu správně rozpoznal, kým je Hitler doopravdy - ledacos naznačuje, že časem by se jejich cesty asi rozešly. Eckart ovšem v prosinci 1923 poněkud předčasně zemřel na infarkt v důsledku předávkování morfiem, a mrtví, jak známo, nezlobí.

A tak o něm pozdější Vůdce mluvil jako o otcovském příteli a nechal mu prokazovat velké pocty. Vděčil mu opravdu za hodně, rozhodně ale netancoval tak, jak Eckart a Thule pískali. "Thule byla malý mocný, ale účinný nástroj na promíchání snu a skutečnosti," napsali Bergier a Pauwels - a je to velmi výstižné. Nejspíš ale také nebyla ničím víc.

Zakladatel společnosti Thule Rudolf von Sebottendorf (1875-1945? ) ovšem asi nepřeháněl, když po převzetí moci nacisty prohlásil: "Členové Thule byli první lidé, které Hitler oslovil a kteří se s ním spojili." Mimochodem, i von Sebottendorf po zániku Třetí říše ze světa odešel dost zvláštním způsobem - 8. května 1945 se v Turecku údajně vrhl do vod Bosporu. Tělo se pochopitelně nenašlo.

A ještě jedna podivná smrt. Se společnostmi Thule a Vril a s asijskými kořeny ariánské mytologie nacistů bývá často spojován také geopolitik Karl Haushofer (1869-1946), který po skončení války spáchal sebevraždu společně se svou ženou. Bizarní na tom je, že Martha Haushoferová byla židovského původu a jejich jediný syn zaplatil životem za účast ve spiknutí proti Hitlerovi na sklonku války.

Je možné být mystický rasista věřící na osvobození árijci z podzemí a současně se zamilovat do dcery židovského obchodníka z Meinheimu? Dobře, láska je mocná čarodějka. Ale Haushofer svoji ženu neopustil ani v časech, kdy to přímo ohrožovalo jeho fyzickou existenci. A nakonec společně odešli ze světa, když nebezpečí pominulo...

Karl Haushofer zůstáva záhadou - a také důkazem, že realita oněch časů byla mnohem spletitější, než je oficiální historie ochotná připustit.

 

Jan A. Novák  

 

obr: Novodobí nycističtí mystikové věří, že splečnost Thule hledala cesku k síle Vril, která měla pohánět "zázračné zbraně" Hitlerovského Německa (Foto: Black Moon)

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack