Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Komentáře

Markýz z marmelády a plzeňské tituly

     Na t?tinovém ostrov? Haiti se kdysi vzbou?ili ?erní otroci, vytvo?ili jakousi parodii na stát a  nemajíce elit, d?lali si nové. V?dce se prohlásil císa?em a nejv?tší gaune?i mezi vzbou?enci si navzájem ud?lovali svérázné tituly, jako t?eba markýz z marmelády, vévoda ze šleha?ky a podobn?. I ?eská republika nemá elity, p?estože k tomuto stavu dosp?la jinak - od roku 1918 se z jejího života postupn? vytratila šlechta, Židé, N?mci, podnikatelé, intelektuálové a nakonec za normalizace všichni, kdo jen trochu vy?nívali. Proto by snad ani nem?lo p?ekvapit, že ten zbytek po nabytí svobody  za?al budovat parodii na stát - a dokonce si také  ud?luje parodie na tituly, které zlikvidované elity ctily: v pivním m?st? Plze? (a kdoví jestli jen tam) se dá univerzitní vzd?lání koupit. Na rozdíl od haitských titul? ty zdejší aspo? zachovaly klasickou podobu, i když t?eba takový "doktor za vodou" (p?ed jménem p?sobivá zkratka DrzV.) by duším novodobých zbohatlík? jist? zn?l stejn? libozvu?n?, jako hladovým haitským otrok?m vysn?né pamlsky.

P?esto jsou zprávy z Plzn? vlastn? lepší, než by se v dané situaci dalo ?ekat: aspo? se na to p?išlo. Te? je ovšem d?ležité co bude dál. Jestli koupené tituly p?estanou platit, viníci budou potrestáni a univerzitnímu vzd?lání se navrátí vážnost,  pak se kolo d?jin pooto?ilo a snad zase zvolna za?neme nabírat kurs sm?rem vzh?ru. Jestli ne, pak Pámbu s námi.

Psáno pro Hospodá?ské noviny, 18. 10. 2009

 

Divný kamarádi z Facebooku

 Čím dál častěji mi přichází mail s oznámením, že někdo se mnou chce kamarádit. K získání nového kamaráda prý stačí málo; zaregistrovat se na Facebook. Děkuju, nechci - a zdaleka nejen proto, že kamarády mám a že si pod tímto pojmem představuji něco úplně jiného.

Facebook je to, čemu se z ne moc pochopitelných důvodů říká sociální síť, ve skutečnosti jde o aplikaci, kde si lidé vyměňují myšlenky (nebo to, co za ně považují) a fotografie. Mnozí uživatelé sbírají facebookové kontakty jak jiní známky, a tak se snadno stane, že se touto cestou "skamarádíte" s lidmi, jimž byste se v reálném životě asi velkým obloukem vyhnuli. Ale nejen s lidmi, nejspíš i s celými organizacemi. Před bezpečnostními problémy Facebooku dlouho varují orgány Evropské unie, zatímco vřelé sympatie k němu naopak chovají ruští podnikatelé. Dokonce tak vřelé, že se tato síť po okraj napěchovaná soukromím přibližně dvou stovek milion? lidí zřejmě brzy stane majetkem ruské společnosti Digital Sky Technology. Není třeba být ani moc velkým paranoikem, aby se v souvislosti s jakoukoliv ruskou firmou podvědomím nemihla otázka: má blíž k Putinovi (tedy tajným službám) nebo k mafii? No, z hlediska uživatele takto potrefené „sociální sítě“ je to vlastně jedno…

.

Psáno pro Hospodářské noviny, říjen 2009

Ze stejného soudku

 
Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack