Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Příroda a ekologie

Bakterie odvrátily metanovou katastrofu

metan1

Když loni v dubnu explodovala v Mexickém zálivu vrtná plošina Deepwater Horizon, uniklo do vody obrovské množství ropy a metanu. Zákonitě se vynořily katastrofické prognózy o vymření mořského života, zničení pobřežních ekosystémů, o vlivu na klima, nebo dokonce předpovědi strašící gigantickými vlnami poháněnými bublinami explodujícího plynu.

"Naše simulace pohybu ropy a metanu z vrtu v Mexickém zálivu ukazuje, že se vytvoří zóny bez kyslíku, kde zemře všechno živé, " tvrdil například v srpnu Robert Hallberg z Národní organizace pro atmosférický a oceánografický výzkum (NOAA). "Krize vyvrcholí v říjnu a bude odeznívat velmi pomalu, zřejmě řadu let."

Superžralok versus bílá smrt

meg-a1

Vyhynulý ob?í superžralok megalodon – nejv?tší paryba všech dob - je skoro stejn? populární jako dinosau?i, takže se  do?kal už i rolí ve filmových thrillerech.  Na filmovém plátn? úsp?šn? konkuruje žraloku bílému, kterého proslavil Spielberg?v film ?elisti. Ale práv? vztah mezi megalodonem a bílým žralokem p?edstavuje velkou v?deckou záhadu. Zatímco n?kte?í v?dci v??í, že sou?asný žralok bílý (p?ezdívaný pro své ob?asné útoky na lidi také bílá smrt) je blízkým p?íbuzným megalodona nebo dokonce jen jeho poddruhem, stále více odborník? se p?iklání k názoru, že tomu tak není.

O myších a lidech

populační exploze, populace, population, population growth    Myši, potkani a další hlodavci jsou sice zvířátka povětšinou lehce odporná, nicméně inteligentní, společenská a schopná předvádět populační exploze, takže mají mnoho společného s lidmi. Svědčí o tom i průběh pokusu, který s nimi vědci před časem udělali. Hlodavci dostali terárium s omezeným prostorem, avšak neomezenými zdroji všeho, co k životu potřebují. Podle očekávání se množili o sto šest a ke konci už v teráriu nebylo k hnutí. Nenastartoval se žádný autoregulační mechanismus krom? jediného: hlodavci ztratili vnitrodruhový respekt a vůči sobě navzájem uplatňovali brutalitu hodnou fantazie scénáristů akčních thrillerů. Přenesení tohoto poznatku na lidskou společnost se nabízí samo: vysvětluje se tím kriminalita, rostoucí záliba v brutalitě, nepříčetné vyvražďovací války v rovníkové Africe,,, - ale nejen to. Přelidnění nevede jen k růstu vnitrodruhové agresivity, ale i k ekologickým problémům, protože naše "terárium Země" neomezenými zdroji nedisponuje. Při troše zjednodušení se tak prakticky každý dá převést na společného jmenovatele, jímž je populační exploze: kdyby planeta živila 50 milionů lidí, mohli by znečišťovat do omrzení aniž by se to projevilo. U 50 miliard už bude vadit i to, že dýchají. Právě řešení populační exploze ale patří k těm vědeckým tabu, jimž je z "humanitárních důvodů" neradno se zabývat.

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny

Povodně neměly nikoho překvapit

 

povode?Voda začíná opadat a pokud frontální systémy potloukající se stále ještě nebezpečně blízko našich hranic nezamíří zpět, tak jsme z nejhoršího venku. Jako už tolikrát v poslední době se i nyní objeví otázky proč se to všechno stalo a kdo je na vině. Svou polévku si na nich jistě přihřejí environmentalisté, klimatologové, betonářská lobby, pojišťovny i mnozí jiní, opravdu poctivá odpověď je ale jen jedna: nemůže za ně nikdo - takové věci se v našich končinách prostě stávají.

Na Brdy k pravěkému moři

 

trilobit, brdy, kambrium, paleontology   V českém znaku je lev, i když tu žije jen v zoologických zahradách a ani s národní povahou nemá mnoho společného (pokud pomineme skutečnost, že většinu času prospí). Naproti tomu trilobit by byl jako heraldické zvíře mnohem vhodnější. Nejen proto, že u nás žilo mnohem víc trilobitů než lvů, ale také proto, že tento živočich prostřednictvím Joachima Barranda proslavil naši zemi ve světě možná víc než třeboňský kapr. Místa největšího výskytu jejich zkamenělin přitom leží na dosah: v Brdech nedaleko Jinců.

 

Ze stejného soudku

 
Free Joomla Templates: by JoomlaShack