Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Jungův experiment: Je astrologie věda?

jung1Exaktní vědy mají o pravdomluvnosti horoskopů celkem jasno, není ale bez zajímavosti, že jiného názoru jsou někteří psychologové. A to dokonce psychologové nejtěžšího kalibru, jakým bezesporu byl Carl Gustav Jung (1875-1961) zakladatel takzvané analytické psychologie. Ta pracuje s archetypy, což mají být jakési vzorce, které se během evoluce lidského druhu vryly do nevědomí. Jung se přitom snažil archetypy a jejich pochopení propojit s astrologickými principy, protože věřil, že mezi nimi existuje bezprostřední souvislost.

 

 

 

V této souvislosti si sám Jung pokoušel zavěštit: "Moderní astrologie se víc a víc blíží psychologii a klepe již slyšitelně na dveře universit." A v jednom dopise Sigmundu Freudovi prohlásil: "Domnívám se, že jednoho dne se v astrologii podaří objevit velký kus znalostí o cestách našich předtuch."

Svůj význam má v tomto příběhu možná i to, že sám Jung pocházel z rodu, v němž byly mystické a v některých případech i jasnovidné sklony velmi silné. Jeho děd z matčiny strany Samuel Preiswerk byl významný teolog, který studoval hebrejštinu, protože byl přesvědčen, že tímto jazykem se mluví v nebi. Měl vize, hovořil s mrtvými, věnoval se spiritismu. Než se jeho nejmladší dcera Emilie, Jungova matka vdala, měla za úkol sedávat za otcem, když si připravoval kázání, a zabraňovat tak ďáblovi, aby se mu díval přes rameno.

 

Psychoanalýza s milenkou

Carl Gustav Jung se narodil roku 1857. Už v dětství byl velmi komplikovanou osobností, která jen pracně oddělovala realitu od mystiky a snů. Přitahovala ho medicína a přírodní vědy, stejně jako starověké civilizace a filosofie. Roku 1895 se po dlouhém rozhodování přiklonil k medicíně, roku 1900 studia úspěšně ukončil a začal pracovat v ústavu pro duševně choré.

Psychiatrie ho cele zaujala a postupně se stal nejvýznamnějším žákem tehdy velmi obdivovaného Sigmunda Freuda. Po období velmi těsné spolupráce ale Jung dospěl k názoru, že freudovská psychoanalýza nevysvětluje vše. Odpoutání se od Freudovy autority, však bylo bolestné.

jung3

 

 

obr: Carl Gustav Jung, zakladatel tzv. analytické psychologie. Živě se zajímal i o mystiku, esoteriku a filosofii. Tvrdil, že astrologie má mnoho společného s jeho metodami psychologické analýzy a snažil se to doložit experimenty

Foto: archiv

 

 

Roku 1913 měl Jung sérii apokalyptických snů, předznamenávajících duševní zhroucení. Jeho žena mu proto prováděla psychoanalýzu a pro větší léčebný efekt si na pomoc přizvala i Jungovu milenku Antonii Wolfovou.

V následujích letech pak šťastně vyléčený Jung založil nový obor, který nazval analytickou psychologií. Sny v ní stále hrály významnou roli - napsal mimo jiné knihu O podstatě snů.

Podle Junga je (opět zjednodušeně řečeno) mysl každého člověka vybavena sadou takzvaných archetypů - jakýchsi vzorců zapsaných v průběhu evoluce lidského druhu. Jsou uloženy v nevědomí a projevují se také ovlivňováním některých snů.

Na rozdíl od Freuda ale Jung snění připisoval menší diagnostický a léčebný význam.

"Každý výklad snů je psychologický výrok o jeho duševních obsazích," napsal Jung. "Je to poněkud nebezpečné, neboť snící projevuje citlivost nejen na nesprávné, ale i na správné hodnocení."

Zatímco Freudovo učení bývá svým společenským dopadem přirovnáváno k Einsteinově teorii relativity, Jungova obtížně uchopitelná představa psychiky zase má obdobu v kvantové fyzice.

Není bez zajímavosti, že Jung se věnoval i problematice neidentifikovaných létajících objektů - UFO. I svědectví o jejich spatření vysvětloval pomocí archetypů a analytické psychologie.

 

 

 

Magické vnímání světa

O astrologii Jung soudil (a možná svým způsobem správně), že je v podstatě prastarou obdobou jeho hlubinné psychologie. Planety horoskopu byly - velmi zjednodušeně řečeno - jakousi analogií jeho archetypů a horoskop sám pak něčím na způsob pokusu zmapovat skrytý svět nevědomí. Jeho vypracovaní a sdělení dotyčné osobě mělo (stejně jako psychoanalýza) i terapeutický účinek. Podle Junga mělo esoterické a magické vnímání světa v antice a ve středověku svůj hluboký smysl a moderní člověk o mnohé přišel tím, že se zaměřil pouze na rozumové hodnocení reality. Švýcarský lékař, který je jedněmi považován za největšího psychologa moderní doby a jinými zase stejně nekriticky zase odmítán, se proto pokoušel oba přístupy skloubit a astrologií se vážně zabýval.

jung2

 

 

obr: Jung Věřil, že mezy horoskopy a sny existuje souvislost

 

 

"Narodili jsme se v určitém okamžiku a na určitém místě, a podobně jako vinná réva získáváme kvalitu svého ročníku a sezóny," řekl Jung. Což je sice působivé, ale nic to nedokazuje, proto přistoupil i k experimentu, který má (alespoň navenek) i jisté prvky exaktního vědeckého přístupu.

Jung pro tyto účely angažoval celkem 483 manželských párů, pro něž znal jejich horoskopy, zejména tzv. aspekty, tedy úhly mezi postavením planet. Podle astrologie totiž některé aspekty (zejména ty, které dělí kruh na stejné části, tj. 0, 90, 120 a 180 stupňů) charakterizují partnerství či manželský vztah. Potom Jung tyto páry rozdělil a sestavil z nich náhodným způsobem dvojice umělé. Pro ty opět stanovil aspekty, které ho zajímaly. Chtěl pochopitelně vidět, jestli jejich zastoupení bude přibližně stejné jako u nesezdaných párů, nebo zda tu bude "partnerských" úhlů výrazně méně. Ve skutečnosti byla metodika trochu složitější, pro naše účely ale tenhle popis, myslím, docela stačí.

Důležité je, že v hlavní části pokusu Jung opravdu zjistil, že horoskop dokázal partnerství a "nepartnerství" u dvojic odhalit. Odborníci ale zpochybňují samotnou metodiku experimentu (málo dvojic, neodborné metody vyhodnocení) a navíc i nezaujatost všech zúčastněných. Jung byl astrologii zřetelně nakloněn a totéž se patrně týkalo i všech účastníků. Jen málokdo zná přesný čas svého narození - s výjimkou lidí, kteří si nechávají horoskopy sestavovat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIP:

Metodami předpovídání věcí příštích se zabývá kniha Okno do budoucnosti, kterou vydalo nakladatelství Alpress 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Carl Jung byl nepochybně výjimečný člověk a pozoruhodný myslitel, pohyboval se však kdesi na pomezí psychologie, kulturní historie, teologie a mystiky - v každém případě daleko za hranicemi vědy, jak ji chápeme dnes. Nabízí zajímavé myšlenky a úžasné obrazy, odvrácenou stránkou tohoto nepochybně efektního přístupu ale je neschopnost dodat prokazatelný důkaz.

Proto má obdivavatele i kritiky a dokonce dělí na dva tábory i samotné astrology. Jedni jej nadšené přijímají jako obroditele astrologie a zakladatele nového moderního směru, zatímco konzervativní hvězdopravci v něm vidí prznitele pradávného umění.

 

Jan A. Novák

 

text k obr:  Carl Jung velkou část života vlastnoručně budoval objekt známý jako Bollingenská věž. Byl mu pracovnou, útočištěm , formou relaxace a  seberealizace

 

Komentáře   

#1 piano 2015-01-27 21:17
Pro ty, kdo se zajímají o to "jak to je s Astrologií": Na mých www stránkách naleznete shrnutí mé zkušenosti s Astrologií. Vysvětlení jak vlastně může Astrologie fungovat a teké pohled, který jednoznačeně propojuje Astrologii a analytické psychoterapeuti cké směry. Těším se na Vaše komentáře.
http://a-astro.webnode.cz/analyticka-astrologie/

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack