Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Tajemství staročínské astrologie

chinast1Západní astrologie má kořeny v Egyptě nebo Mezopotamii , vedle ní ale existovala také odlišná astrologie čínská. V poslední době zájem o ní rychle roste - jednak proto, že voní východní exotikou, což každé magii vždycky svědčí, jednak i proto, že hospodářský úspěch východoasijského regionu sebou nese zájem o tamní kulturu a historii. Nás tu čínské věštění podle hvězd zajímá proto, že patří k nejstarším dochovaným astrologickým systémům na světě. Některé její principy naznačují, že může jít o zkreslené dozvuky dávného vědění, které bylo překvapivě vyspělé.

 

Čínský astrologický systém se zřejmě začal rodit za vlády dynastie Zhou (1046-256 př. n. l.) definitivní podobu dostalo během vlády následující dynastie Han trvající do 2. století našeho letopočtu.

Zatímco evropská astrologie je víceméně nezávislý systém čerpající výhradně z astronomie bez nějakých hlubších myšlenkových přesahů, její čínská verze vykazuje hlubokou spjatost s tamní filosofií, především s vnímáním světa jako harmonického souznění protikladných prvků jin a jang a se základními živly.

chinast3

 

 

obr: Kořeny čínské astrologie jsou záhadné a pravděpodobně velmi staré 

 

 

Dalším významným rozdílem je, že čínští astrologové vycházejí s takzvaného lunisolárního kalendáře, v němž se délka měsíců řídí podle fází Měsíce (tj. každý měsíc trvá 29,5 dne), zatímco rok je vymezen pohybem Slunce po obloze (je to tedy období mezi jeho dvěma průchody stejným bodem ekliptiky). A co je ještě zajímavější: čínští astrologové používají dvanáctiletý cyklus, který je odvozen z oběžné dráhy Jupitera kolem Slunce.

Přitom každému z těchto dvanáctiletých cyklů vládne jeden z pěti prvků: kov, voda, dřevo, oheň a země. Kov ovládá planeta Venuše, symbolizuje úspěch, rozhodnost a tvrdost. Vodě vládnou Merkur a Měsíc, její doménou je komunikace a intuice. Dřevo patří Jupiteru a vyjadřuje pevnost, věrnost a morální aspekty. Oheň se nachází pod vlivem Marsu, je symbolem vůdcovských schopností, energie a odvahy. Země se nachází pod nadvládou planety Saturn, přináší inteligenci, tvůrčí a logické myšlení a zodpovědnost. Navíc se tu pravidelně střídá kladný a záporný náboj (jin a jang).

Princip jin a jang je důležitý nejen pro čínskou astrologii, ale - mimo jiné i pro další věštebné systémy Říše středu, proto neuškodí si ho přiblížit. Je ostatně zajímavý i jako kosmologický koncept, protože se svým způsobem blíží myšlence Velkého třesku, při němž podle moderní vědy vznikl vesmír i procesu Stvoření, jak jej popisuje biblická kniha Genesis.

Principy jin a jang se totiž také zrodily z ničeho, z jakéhosi stavu absolutního klidu nazývaného wuji - tedy ze stavu, který je možné ztotožnit s počáteční singularitou před Velkým třeskem podle moderní kosmologie, nebo ke stavu vesmíru předtím než Bůh oddělil světlo od tmy podle knihy Genesis.

Jin a jang nejsou protiklady, jak se někdy mylně tvrdí, ale jsou opačnými hodnotami téhož. Jako příklad pro vysvětlení se uvádějí třeba vlny na vodě po dopadu kamene: mají vrcholy i údolí, nemohly by ale existovat jedna bez druhé. A vznikly z nulového stavu, do něhož se zase nakonec vrátí.

 

0-jasnovid

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIP:
Víc o předpovídání budoucího v nejrůznějších časech a kulturách (včetně možnosti vyzkoušet si čínský horoskop) najdete v knize Okno do budoucnosti. Můžete si ji objednat na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Princip jin a jang tedy má hluboký filosofický a kosmologický smysl, v astrologii (a v dnes módní orientální mystice vůbec) však došlo k určitému významovému posuvu, takže jang tu představuje vlastnosti typické pro muže (aktivitu, sílu, útočnost), zatímco jin jsou přisuzovány ženské rysy (pasivita, jemnost).

chinast2

 

 

obr: Čínský zvěrokruh. Základem čínské astrologie je princip jin a jang, což nejsou protiklady, jak se mylně soudí, ale dvě neoddělitelné složky téhož. Čínský zvěrokruh má jiné zvířata než zvěrokruh západní. Neotočí se za rok, ale jednou za dvanáct let, což je přibližně doba oběhu Jupitera kolem Slunce

 

 

 

V každém člověku - zjednodušeně řečeno - jsou namíchané v určitém poměru, což určuje nejen jeho povahu, ale i schopnost soužití s dalšími lidmi podle jejich konstelace jin a jang (a podle zásady, že opačné konstelace se přitahují, zatímco podobné nebo stejné odpuzují).

V podstatě tu vidíme, že zcela zásadní a nadčasová myšlenka jaksi zdegenerovala do podoby, která byla obecnému lidu bližší - a nakonec i do podoby přijatelné pro nenáročné časopisy, kde se dnes vyskytuje nejčastěji.

Nelze se proto ubránit myšlence, že jde o jakousi památku na vědění jakési ztracené vyspělejší civilizace.

To je důležitý poznatek, protože v souvislosti s jin a jang na to narážíme také u dalšího populárního věštebného systému staré Číny, známému jako i-ting. Některé jeho principy se nápadně podobají binárnímu systému používanému v moderních digitálních počítačích. 

Ale nepředbíhejme, zatím pořád ještě se věnujeme čínským horoskopům.

Zatímco evropský zodiak se otočí za rok, čínskému to trvá 12 let. Aby se přitom ale ještě i vystřídalo všech pět prvků, musí se celý cyklus otáčet 60 let. Trochu to připomíná složitý mayský kalendářní systém, o němž se svého času hodně mluvilo v souvislosti s předpovědí konce světa na rok 2012. Současný cyklus čínského systému začal roku 1984.

Podle tradice vznikl dvanáctiletý čínský zvěrokruh tak, že Buddha pozval všechna zvířata na zasedání, přišlo jich ale pouze dvanáct a ta se seřadila za sebou do kruhu:

- krysa: bystrá a inteligentní
- buvol: konzervativní a spolehlivý
- tygr: silný, energický a odvážný
- zajíce: empatcký a půvabný
- drak: ovládající, sebejistý, motivující
- had: prohnaný, diplomatický
- kůň: neomalený a impulzivní
- koza: pesimistická s uměleckými sklony
- opice: vychytralá, zábavná a společenská
- kohout: racionální se sklonem organizovat
- pes: věrnost a spolehlivost
- prase: klid a smysl pro čest


Charakteristiky každého roku se pak ještě mění také v závislosti na tom, pod jakým prvkem dané zvíře vládne - např. krysa může být kovová, vodní, ohnivá, dřevěná nebo zemská a pokaždé tak můžeme očekávat poněkud odlišný rok.

Také čínská astrologie vychází z okamžiku narození zkoumané osoby a z interakcí konstelace v čase zrození se situací v období pro které je horoskop sestavován. Jen způsob práce s časem je - jak jsme právě viděli - diametrálně odlišný.

 

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates at JoomlaShack