Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Návrat do nejhlubší propasti světa

 

Za dost vlažného zájmu médií se Jamesi Cameronovi poda?ila neuv??itelná v?c: režisér film? Titanic a Avatar sestrojil hlubinnou ponorku a sestoupil s ní na nejhlubší místo sv?ta - na dno Marianského p?íkopu. Na rozdíl od Titanicu se pak zase úsp?šn? vyno?il, což je o to obdivuhodn?jší, že p?edtím se to poda?ilo jen jednou a za vydatné pomoci vlády i armády USA, zatímco Cameron pracoval ve vlastní režii. Jaksi mimochodem tím možná také nazna?il kudy se bude ubírat výzkum v ?asech, kdy politikové - a v?tšinová spole?nost v?bec - o v?du ztrácí zájem. K Cameronov? fantastické cest? se tu ješt? v budoucnu vrátíme podrobn?ji. 

You have no rights to post comments

 
Joomla Extensions: by JoomlaShack