Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Lidé mezi dinosaury

finger1I na úsvitu třetího tisíciletí existuje řada lidí, kteří v Darwinovi vidí kacíře, a věří, že náš svět byl stvořen za týden. Někteří nezůstávají jen u víry a hledají pro své přesvědčení také vědecké důkazy. Jedním z nich má být zkamenělý lidský prst starý 100 milionů let.

 

"Měl jsem to štěstí spatřit zkamenělý prst krátce po tom, co byl vykopán," říká doktor Dale Peterson z Oklahoma City. "Byl jsem také u toho, když fosilii rozřízli a později snímkovali pomocí počítačové tomografie. Není nejmenší pochybnost o tom, že opravdu jde o zkamenělý lidský prst."

Dlužno však dodat, že Dale Peterson není paleontolog, ale praktikující lékař. Především však patří mezi takzvané kreacionisty - amatérské biblické badatele snažící se dokázat, že Darwinovo učení je hříšný blud.

 

Zkamenělé stopy

Texas patří mezi paleontologické velmoci - na jeho území se mimo jiné na lokalitě Paluxy River u Glen Rose nacházejí jedny z nejzachovalejších kompletů zkamenělých stop druhohorních dinosaurů. Mnozí z těchto tvorů chodili na zadních končetinách a za určitých okolostí se pak otisky jejich chodidel podobají lidským.

finger4

 

 

obr: Údajný zkamenělý lidský prst z Paluxy River má být starý 100 milionů let, jeho majitel by tedy byl současníkem dinosaurů

 

 

Ta zaujalo kreacionisty, kteří doslova věří prvním slovům knihy Genesis o stvoření světa během několika dní. A protože dnešní doba si na pouhou víru moc nepotrpí, snaží se ji podpořit i konkrétnějšími důkazy.

A tak v nadějné oblasti Paluxy River brzy vedle skutečných paleontologů kopali i nadšení kreacionisté. Na rozdíl od vědců však měli podivuhodné štěstí: "jejich" stopy byly od lidských opravdu k nerozeznání - i se všemi pěti prsty a dalšími detaily (dinosauří stopy jsou tříprsté).

Pochopitelně nechybělo ani vzájemné obviňování. Vědci nadšence celkem oprávněně podezřívali z výroby padělků, kreacionisté zase tvrdili, že oficiální badatelé záměrně ničí nálezy, které se nehodí do jejich teorií.

V každém případě ale hledači biblických důkazů potřebovali ještě něco víc než jen stopy. Netrvalo dlouho a to "něco" se také našlo.

 

Obří žena z druhohor

Okolo nálezu zkamenělého lidského prstu v Texasu je mnoho nejasného. Podle všeho jej někdy v polovině 80. let minulého století oznámil jakýsi Carl E. Baugh, majitel pozemků v okolí Paluxy River sám sebe označující za archeologa.

finger3

 

 

obr: Dale Paterson, obhájce pravosti zkamenělého prstu patří mezi kreacionisty, kteří věří, že svět byl stvořen za týden, jak to popisuje biblická kniha Genesis. Prst má být důkazem

 

 

Věční šťouralové ovšem zjistili, že některé univerzity, jejichž tituly se honosí, vůbec neexistují, jiné mají podobu korespondenčních kursů, nebo studenta tohoto jména z nepochopitelných důvodů zapírají. Některé zdroje o něm také mluví jako o provozovateli malého muzea vystavujícího důkazy pravdivosti biblické verze stvoření.

Poněkud konkrétnější jsou kreacionisté při popisu nálezu. Údajně jej tvoří stejná hornina, jako ostatní fosilie v oblasti, jejíž stáří odhadují na 100 milionů let. Na zkamenělině je zřetelně patrný nehet, artefakt je však výrazně větší než odpovídající části prstů dnešních lidí.

Zastánci pravosti tvrdí, že jde o ženský prst, který zkameněl při nějaké dávné katastrofě. Nechali pořídit i rentgenové snímky, na nichž dokonce vidí kosti uvnitř. Mimoděk si tak ale naběhli - zkameněliny totiž v drtivé většině případů zachovávají pouze vnější tvar předlohy, zatímco výplň nemá s původní stavbou fosilizovaného tvora nic společného. Kromě toho mezi "kostí" a okolím není ostrý přechod, spíše se zdá, že hornina se směrem ke středu plynule zahušťuje.

 

Prst hrozící Darwinovi?

Většina vědců se proto domnívá, že pokud nejde o vyslovený padělek, tak přinejmenším o přírodní hříčku, možná o deformovanou část skutečné zkameněliny (ovšem nikoliv člověka), nebo horninovou výplň nějaké nahodilé dutiny.

finger2

 

 

obr: Údajný zkamenělý prst a jeho rentgenový snímek. Obhájci pravosti věří, že ukazuje kost uvnitř - jenže ve fosiliích tohoto typu kosti nejsou

 

 

Připomínají, že příroda z hornin a minerálů vytváří nejroztodivnější tvary, mezi nimiž nechybí ani věrné napodobeniny částí lidského těla. Proti mnohým z nich je texaský prst jen neumělou a dost odbytou prací začátečníka.

Není přitom bez zajímavosti, že objekt podobného sporu se nachází i podstatně blíž. U slovenských Gánovců byl v travertinové kupě kdysi nalezen valoun, který mnozí považují za výlitek mozkovny pravěkého člověka, zatímco jiní tomu vášnivě oponují. Nutno ovšem dodat, že v tomto případě by potvrzení pravosti neznamenalo nutnost zavrhnout Darwina: v době vzniku horniny tu pralidé opravdu žili.

Pro úplnost je třeba také dodat, že nálezů z "nepatřičných" vrstev je známo víc. Většinou však jsou stejně špatně zdokumentované jako fosilizovaný prst a obvykle se ztratily dřív, než je bylo možné prozkoumat. Překvapení samozřejmě nejsou nikdy vyloučena - zkamenělý prst obryně z druhohor je však přece jen trochu silná káva.

S jistotou dnes lze o podivném texaském artefaktu říci jen jedno: jeho repliky jdou dobře na odbyt. Z lásky k bližnímu za ně jejich tvůrci ani moc nechtějí - spokojí se s pětadvaceti dolary. Plus sedmidolarové poštovné a balné.

 

Jan A. Novák

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack