Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Záhady

Tajemství staročínské astrologie

chinast1Západní astrologie má kořeny v Egyptě nebo Mezopotamii , vedle ní ale existovala také odlišná astrologie čínská. V poslední době zájem o ní rychle roste - jednak proto, že voní východní exotikou, což každé magii vždycky svědčí, jednak i proto, že hospodářský úspěch východoasijského regionu sebou nese zájem o tamní kulturu a historii. Nás tu čínské věštění podle hvězd zajímá proto, že patří k nejstarším dochovaným astrologickým systémům na světě. Některé její principy naznačují, že může jít o zkreslené dozvuky dávného vědění, které bylo překvapivě vyspělé.

Titanic - varování z druhého břehu

titan1Velké katastrofy po sobě zanechávají dlouhý stín - ale někdy se zdá, jakoby jej vrhaly i proti proudu času. Historek o proroctvích, která je ohlašují, není zrovna málo. I když všem nemusíme věřit, tak o některých existují těžko zpochybnitelná svědectví v podobě datovaných písemností. Týká se to i jedné z nejpopulárnějších katastrof, potopení Titanicu.

Pahorek posvátného ohně

zizi1Když se projdete po Loretánském náměstí nad Pražským hradem, jistě si budete všímat hlavně Lorety. Zdánlivě není důvod si všímat kamenné zdi pod Černínským palácem směrem do náměstí - ale přesto to udělejte. Asi vám neunikne, že v poměrně nové vyzdívce z menších kvádříků jsou na několika místech neorganicky vsazené mnohem větší a hrubší kameny z odlišného materiálu. S velkou pravděpodobností jde o zbytky jakéhosi zničeného megalitického objektu, který kdysi stával buď přímo tady, nebo na sousedním Petříně.

Záhada rudého kovu

orei1Legendu o ztracené pevnině Atlantis a vyspělé civilizaci, která na ní kvetla, máme z Platónových dialogů Timaos a Kritias. Antický filosof uvádí spoustu zajímavých detailů, které vůbec nepodporují hypotézu, že by tyto texty byly čirým výmyslem nebo jen kulisou pro jeho představy o ideální společnosti. Vyskytovala se tam například četná ložiska kovů - a mezi nimi jeden, který je dnes neznámý. Autor mu říká oreichalkos, což nabízí celou řadu výkladů.

Pravda o Kopí osudu

longin1Když američtí astronauté přistáli na Měsíci, zmocnila se lidstva jakási podivná únava z racionality a technického pokroku, a objevila se poptávka po něčem, co bylo ještě nedávno považováno za směšné haraburdí staré doby: po mystice všeho druhu. Kniha Trevora Ravenscrofta Spear of Destiny (Oštěp osudu) roku 1973 přišla právě včas, aby se na této mocně vzedmuté vlně svezla - a od té doby milióny lidí na celém světě věří, že existuje staré kopí nadané nezměrnou silou dané mu černou magií, která majiteli umožňuje vládnout světu.

Ze stejného soudku

 
Joomla Extensions by JoomlaShack.com