Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zednáři, USA a starověký král

ur1Symbolem Spojených států amerických může být ledacos, od pruhované vlajky, přes Deklaraci nezávislosti až po orla bělohlavého, těžko ale popřít, že k nejvýraznějším patří dolarová bankovka. Naproti tomu symbolem starověkého města Ur v Mezopotamii je Ur-Nammuova stéla, kamenný obelisk, na němž je vytesán nejstarší známý zákoník, který vznikl někdy okolo roku 2500 př. n. l. Ty dvě věci, které dělí propast času hluboká čtyři a půl tisíciletí, zdánlivě nemají vůbec nic společného. A přece: není žádným tajemstvím, že na jednodolarovce jsou symboly zednářského řádu - a král Ur-Nammu je na stéle vyobrazený se zednickým náčiním, které také patří k symbolům zednářství.


 

Mohla by to být jen náhoda, ale nejspíš není, protože stavební kutilství se nehodí k postavení žádného panovníka, ze všeho nejméně pak k postavení starověkých vládců, kteří si dávali hodně záležet na tom, aby byli vnímáni jako bohové. Kladivo, špičák a další nářadí, které si pan Ur-Nammu pro potřeby portrétování ležérně přehodil přes rameno, nepochybně symbolizuje cosi mimořádně významného, zvlášť když si uvědomíme státoprávní povahu textu na stéle.

Souvislost mezi dolarovou bankovkou a dávným reliéfem pak už nevypadá tak šíleně. Těžko se při tom ubránit otázce, jestli nářadí na stéle není ve skutečnosti něčím víc než jen náhodným výběrem motivu se zakladatelskou a budovatelskou symbolikou pro zdůraznění státotvorné role do kamene tesaného dokumentu.

Je možné, že by svobodné zednářství mělo tak hluboké kořeny?

ur2

 

obr: Mezopotamský král Ur-nammu se nechal vyobrazit jako zedník. Nebo jako zednář?

 

 

 

Najít odpověď na takovou otázku nebude snadné, protože tajná bratrstva už ze samotné své podstaty nemívají ve zvyku zveřejňovat svoje letopisy (pokud vůbec nějaké vedou). Ale pokusit se o to můžeme. Začít se dá třeba prozkoumáním životopisu krále Ur Nammu. Tak jsem se do toho pustil - a s údivem tam našel věci, které dělají zednické nářadí v jeho rukách ještě záhadnější, než bychom čekali.

Ur Nammu nebyl jen tak někdo - dokonce i mezi osobami tak privilegovanými jako sumerští panovníci. Vládl přibližně v letech 2047 až 2030 před počátkem našeho letopočtu, kdy se stal zakladatelem třetí dynastie panovníků města Ur. Do jeho mocenské sféry zřejmě ne tak úplně po dobrém začlenil další okolní města, především se ale postaral o vybudování sítě silnic a vyvíjel rozsáhlou stavební činnost.

Je také autorem prvního známého psaného (v tomto případě přesněji řečeno tesaného) právního kodexu. Jeho fragmenty našli archeologové roku 1925, takže se teď se zněním prvního zákoníku světa můžeme seznámit.

 

0-tajspol

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIP:

Text je ukázkou z knihy Templáři, zednáři a další tajné společnosti, která právě vychází v nakladatelství Alpress. Objednat si ji můžete se slevou zde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

Některá nařízení by se sice dnešním kriminálníkům asi moc nelíbila (za loupež smrt a podobně) a některá byla vyloženě drsná ("jestliže vdaná žena odejde k jinému muži a vyspí se s ním, nechť je zabita, ale onen muž ať zůstane volný"), přesto představoval na svou dobu obrovský pokrok. Nejen tím, že psané právo na rozdíl od zvykového omezuje jak svévoli mocných, tak zlovůli davu, ale i tím, že překonal zásadu "oko za oko" - mnoho trestů spočívalo v zaplacení pokuty (i když často dost citelné).

Pro nás má ještě navíc obrovskou cenu jako výpověď o společností té dávné doby; velká pozornost tu je například věnována vztahům mezi svobodnými lidmi a otroky. "Jestliže se vezmou svobodný s otrokyní, nechť jejich prvorozený syn připadne jejímu majiteli..."

Ale co je obzvlášť zajímavé: právě Ur-Nammu zřejmě postavil první zikkurat - chrám v podobě stupňovité pyramidy, což se později zvláštní náhodou stalo oblíbenou stavební módou i na mnoha dalších vzdálených místech světa. Jeho Velký zikkurat byl 64 metrů dlouhý, 45 metrů široký a původní výška se odhaduje na 30 metrů, což byl na tehdejší dobu úctyhodný stavební počin.

Tady už můžeme tušit jakýsi vztah mezi zednickým náčiním na panovníkově spodobnění a jeho aktivitami - i když zatím ještě dost nejasný. Nicméně obloukem rozmáchlým přes několik tisíciletí se tak vracíme k dolarové bankovce, kterou jsem zmínil na začátku vyprávění: i na ní je pyramida...

ur3

 

 

obr: Pravzor všech pyramid, Velký zikkurat krále Ur-nammua

 

 

Možná nás tedy dovede ještě o kus dál zasvěcení tohoto chrámu. Patřil měsíčnímu bohu jménem Nanna (nebo Nannar), který byl patronem Sumeru. Byl to právě on, kdo prý Ur-Nammuovi poskytl projekt chrámu v podobě stupňovité pyramidy - a to už stojí za pozornost. Protože tady zřejmě nacházíme pravý důvod vyobrazení panovníka se zednickým náčiním:

Ur-Namu tu plní příkaz boha, jinými slovy: je v přímém kontaktu s nadpřirozenem. Což může být jen typický trik na posílení autority u poddaných, jenže pořád ještě tu máme do té doby nevídaný stavební počin v podobě zikkuratu, jehož plány musel někdo vymyslet. Byl to sám Ur-Nammu? A pokud ne on, kdo tedy?

Tuhle otázku asi hned tak někdo nezodpoví, protože propast času dělící nás od Sumeru je příliš hluboká. Vedle Ur-Nammua ale v ní zahlédneme i pár dalších divných věcí: bohy zobrazované za ovládacími pákami jakýchsi létajících zařízení, hadí bohyně s nelidskými tvářemi, které jakoby vypadly z komiksů o mimozemšťanech, kosmické bytosti Anunnaki, z nichž se později vyvinuli padlí andělé Bible...

Je právě někde tady původ plánů prvního zikkuratu, jehož stavbu Ur-Nammu vložil na svá bedra?

Nemusíme v tom ostatně vidět hned mimozemšťany; i evropští kapitáni z časů objevitelských cest představovali pro domorodce bohy, a nijak se tomu nebránili - z pozice nadpřirozené bytosti se o lecčems vyjednává mnohem snadněji, než z pozice smrtelného člověka. Takže nějaká civilizace, která ty ostatní o hodně předběhla a pak se vytratila?

Mlhavých indicií je hodně (zabývám se jimi v jiných svých knihách, které vyšly v nakladatelství Alpress), ale korunní důkaz stále chybí. Nás však v tuto chvíli zajímá něco jiného: najdeme stopy existence tajných společností, které tyto vědomosti ochraňují, i v jiných starověkých kulturách?

Hledáme společenstva přístupná jen vyvoleným - nebo aspoň vnější příznaky jejich existence, především symboly spojující krále Ur-Nammua s dolarovou bankovkou. Tedy stavební symboliku, zednické náčiní, pyramidy...

 

Jan A. Novák

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack