Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Opravdu větrníky vyvražďují ptáky?

wind1V Česku probíhá permanentní masivní kampaň proti alternativním zdrojům energie, jejíž součástí je i velmi frekventované tvrzení, že větrné generátory ve velkém vybíjejí ptactvo. Péče zdejších zastánců uhlí a jádra o ptáčky je dojemná a chvályhodná, málokdy ale jsou tato tvrzení doložená seriózními fakty. Pořídil jsem proto volný a lehce zkrácený překlad článku Julie Layton "Do wind turbines kill birds?" ze sereru howstuffworks.com, který přináší srozumitelný a vyvážený pohled na případ "ptáci versus větrníky". Odkaz na originál a další zdroje najdete na konci tohoto textu.

 

 

Větrná energie vypadá jako zajímavý alternativní zdroj v časech, kdy se snažíme o omezení závislosti na dovozu fosilních paliv. Je mnohem levnější než jaderná energie a neznečišťuje životní prostředí. Mnoho lidí však proti instalaci větrných generátorů bojuje, protože tvrdí, že jejich rotory zabíjejí ptáky. A to i navzdory dobře doloženým statistikám, podle nichž je podíl ptáků usmrcených větrnými generátory v porovnání s celkovými počty nepřirozených úhynů prakticky zanedbatelný.

 

Zde je tabulka obsahující statistiku příčin úmrtí ptactva v USA (kde je ovšem podíl větrných generátorů výrazně vyšší než u nás, což zvyšuje i podíl jimi způsobených úhynů:

 

příčina - počet usmrcených - zdroj statistiky

kočky - řádově stovky milionů - AWEA

elektrická vedení - 130 až 170 milionů - AWEA

okna a skleněné plochy - 100 mil. až miliarda - TreeHugger

pesticidy - 70 milionů - AWEA

automobily - 60 až 80 milionů - AWEA

stožáry telekomunikací - 40 až 50 milionů - AWEA

větrné generátory - 10 až 40 tisíc - ABC

 

AWEA = American Wind Energy Association

TreeHugger = www.treehugger.com

ABC = American Bird Conservancy

 

Kolize s rotory větrných generátorů tedy jsou příčinou jedné desetiny procenta všech úhynů ptáků z ne-přírodních příčin. Přitom "přirozené" příčiny úhynů (například vypadnutí mládat z hnízda) představují asi 30 procent všech úhynů. Odkud se tedy vzal mýtus o vraždících rotorech? Příčina je v Kalifornii, kde pracuje velké množství starých větrných generátorů postavených kdysi v rámci větrné farmy Altamond Pass.

wind2

obr: Úhyny způsobené větrnými generátory jsou nápadné protože mrtvá těla se koncentrují na malé ploše větrné farmy. Jiné antropogenní vlivy způsobují o celé řády vyšší počty úhynů, ale účinek je rovnoměrně rozptýlený na velké ploše, takže nevzbuzují pozornost

 

 

Na první pohled není těžké pochopit, proč ptáci u větrných generátorů umírají: konce rotorů se pohybují rychlostí až 80 metrů za vteřinu, často ve velkých výškách (i 30 metrů nad terénem). Většinou jde o zpěvné ptactvo, asi 10 procent obětí představují dravci.

Právě ti byli na počátku poplachu spuštěného ornitology v souvislosti s budováním větrných farem. Ochránci životního prostředí totiž nacházeli jejich mrtvá těla v prostoru větrné farmy Altamond Pass v severní Kalifornii.

Když se pak údaje získané na této lokalitě vztáhly na území celých Spojených států, čísla o úhynech způsobených větrníky začala vypadat hrozivě. Jenže Altamond Pass není typický případ - jde o starou a zastaralou koncepci, která je pro ptáky opravdu nebezpečná. Dokonce hned ze dvou příčin. Tou první je umístění, druhou samotná konstrukce rotorů.

Na větrné farmě Altamon Pass je okolo 4000 generátorů. Vznikla před přibližně 20 lety a je to nejstarší velká větrná elektrárna v USA. Jde o koncepci, která je dnes již opuštěná. Rotory mají úzké listy a musí se proto pohybovat velkou rychlostí, takže jsou pro ptáky téměř neviditelné.

Konstrukce, na nichž generátory spočívají jsou tvořené ocelovým mřížovím, které láká zpěvné ptáky k usednutí a tím zase přitahuje dravce. Generátory jsou uspořádané na hřebenech kopců v hustých řadách stojících paralelně za sebou na obrovské ploše - a ještě ke všemu přímo na migrační trase mnoha ptačích druhů.

Podle současných odhadů způsobí Altamond Pass ročně smrt asi 4700 jedinců, z toho několik stovek jsou velcí dravci (zdroj: USA Today). Je to skoro tolik jako podle spodní hranice odhadů na všech ostatních větrných farmách USA dohromady podle (viz tabulka).

V zemi přitom pracuje asi 25 tisíc větrných turbin této velikosti. Jak je zřejmé z přiložené tabulky, je celkový počet usmrcených ptáků v porovnání s ostatními příčinami velmi malý. Přesto se v USA hledají a aplikují opatření, která ho mají ještě snížit.

wind3Jaká to jsou?

Konstrukce větrných elektráren v posledních desetiletích prošla zásadními změnami. Stožáry už nejsou příhradové ale jde o monolity, které ptáky nelákají k usednutí. Místo tenkých listů rotorů se používají širší, které se při větší efektivnosti pohybují pomaleji. Jsou tedy dobře viditelné.

 

obr: Pohled na část větrné farmy Altmond Pass v severní Kalifornii. Zastaralá koncepce stožárů i turbin představuje pro ptáky smrtící past. Ročně zde zahyne asi 4700 jedinců. Zde také vznikl odpor ze strany ornitologů vůči větrným farmám. Dnes je však tato koncepce opuštěna

 

 

Větrné farmy také nelze stavět na migračních trasách ptačích hejn a v místech, která jsou pro ptáky atraktivní z jiných důvodů, v blízkosti ptačích rezervací, hnízdišť atd.

Spolehlivým indikátorem skutečného vlivu větrníků na ptačí populace je měnící se postoj amerických ochranářských organizací k nim. The American Bird Conservancy podporuje jejich stavbu pod podmínkou, že při tom budou aplikována opatření na ochranu ptáků. Wisconsin Bird Communication vydala zprávu, podle níž nesrovnatelně víc ptáků zahyne při nárazu do oken a dalších skleněných ploch.

 

zdroje:

Howstuffworks.com

Treehugger

 

Psáno pro Novákoviny

wind4

 

obr: Bezpečná větrná turbina bez pohyblivého rotor. Její talíř místo toho kmitá. Je více než dvakrá efektivnější než klasická

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack