Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Alternativní zdroje mohou do 40 let pokrýt celou spotřebu

wind-energyZastavit úbytek fosilních paliv, znečišťování životního prostředí a zabránit energetickým krizím je možné během několika málo desítek let jen s využitím již dnes existujících technologií. Alespoň podle studie amerických vědců.

"Zjistili jsme, že neexistují žádné technologické překážky, které by nám bránily nahradit současné metody výroby energie čistými technologiemi a obnovitelnými zdroji," tvrdí Mark Z. Jacobson, profesor ekologického inženýrství na Stanford University. "Otázka ale je, jestli k tomu nechybí politická a společenská vůle". 

 

Elektrický svět

Mark Jacobson společně s Markem Delucchim z University of California-Davis zveřejnili v časopisu Energy Policy článek, v němž uvádějí, že by neměl být problém vytvořit svět, kde převládající formou energie bude elektřina. Již nyní existují v praxi ověřené postupy její výroby ze slunce a větru, které jsou schopné pokrýt 90 procent spotřeby. Zbytek by měly ze 4 procent pokrýt hydroelektrárny a geotermální elektrárny, ze dvou procent generátory využívající energie přílivu a mořských vln, ostatní jiné zdroje. Automobily budou v takovém světě pohánět hlavně palivové články, letadla kapalný vodík. Autoři studie tvrdí, že to vše lze zvládnout v horizontu 20 až 40 let.

"Je to reálné i proto, že přechod ze spalování fosilních paliv na elektřinu sníží poptávku po energii až o 30 procent," věří autoři studie. "Elektrický pohon je totiž mnohem efektivnější."

Jacobson a Delucchi si nedělají starosti ani s tím, že dosud není vyřešená nepravidelnost dodávky z alternativních zdrojů a možnosti ukládání energie. Tvrdí, že slunce, vítr a voda se navzájem vhodně doplňují - například, když nesvítí slunce, tak bývá větrno.

 

Je čas se rozhodnout

"Jde jen o to vyřešit inteligentní řízení dodávky energií," říká Delucchi. "I na to už existují metody."

Nepravidelnosti v dodávce z alternativních zdrojů má odstranit také využití přebytečné elektřiny na výrobu vodíku pro pohon dopravních prostředků. Větší problém autoři vidí v materiálové náročnosti takové transformace.

"Byla by to transformace ve velkém měřítku, podobná výzva, jako svého času lunární program Apollo," konstatuje Mark Jacobson. "Ale nic tomu nebrání, protože potřebné technologie už máme. Stačí se jen kolektivně rozhodnout, že toto je směr, kterým se naše společnost chce ubírat."

 

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates from JoomlaShack.com