Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Nadsvětelná rychlost: technické chyby místo senzace

lhc1

V září loňského roku naměřili jaderní vědci v rámci experimentu OPERA částicím zvaným neutrino rychlost větší než je rychlost světla. Nyní se zdá, že fanouškové Einsteinovy teorie relativity si mohou oddechnout: nejspíš šlo o technické nedopatření.

 

"Našli jsme dva zdroje možné chyby v měření," oznámil Antonio Ereditato, mluvčí Grand Sasso National Laboratory, kde experiment OPERA probíhá. "Prvním je chybné připojení optického kabelu mezi přijímačem satelitního signálu GPS a přesnými hodinami. Druhým spočívá v chybné synchronizaci časových signálů. Obojí mohlo způsobit chybu v měření rychlosti letu neutronů a zdání, že částice překročily rychlost světla."

Cílem experimentu OPERA původně bylo studium jevu, při němž se jeden typ částic zvaných neutrino (muon-neutrino) mění v jiný (tau-neotrino). Neutrina vyrábí synchrotron CNGS umístěný v Ženevě a zachytává detektor v laboratoři zakopané hluboko pod zemí ve středoitalském Grand Sasso. Noutrina totiž dokáží projít horninou snadněji než světlo tabulí čirého skla. Proto je obtížné i jejich "lapání" v Grand Sasso. Obstarává to 150 tisíc bloků se speciální fluorescenční látkou a detektory záblesků, který by případná srážka neutrina s hmotou mohla vyvolat. Aby nerušily jiné druhy záření, jsou bloky mocně zastíněné olovem a okolní horninou.

omylv

 

obr: Elbert Einstein se dál může smát - rychlost světla se pokořit zase nepodařilo.

 

Trasu dlouhou 720 kilometrů z Ženevy do Grand Sasso neutrino letí tři milióntiny vteřiny, proto musí být měření mimořádně přesné - jak vzdálenosti mezi oběma místy, tak doby letu částic. Dělá se to pomocí satelitního navigačního systému GPS a atomových hodin s přesností na tři miliardtiny vteřiny.

V polovině září minulého roku přišlo překvapení: částice ze Ženevy přilétaly o 60 nanosekund dřív, než je vědci očekávali. Vědci tehdy prohlásili, že jde o výsledek celkem 15 000 pozorování, takže bylo nutné se jím vážně zabývat - i navzdory tomu, že podle Einsteina by nic nemělo být rychlejší než světlo ve vakuu. I nepatrný rozdíl 60 nanosekund by tedy nejspíš znamenal přinejmenším rekonstrukci celé důmyslně vystavěné budovy teoretické fyziky, pokud ne její úplné zbourání.

Od té doby se postupně objevilo několik zcela protichůdných prohlášení, kdy záhadný výsledek experimentu OPERA byl buď potvrzen nebo vyvrácen. Nechyběly ale ani názory, že o neutrinech toho víme tak málo, že zdánlivě nemožný výsledek experimentu zavinila nějaká dosud neznámá vlastnost této částice. Teprve ohlášení dvou technických chyb z 22. února však ukazuje na konkrétní příčinu možného omylu.

Verdikt omilostňující Einsteina však stále není definitivní. V květnu vědci experiment zopakují - tentokrát už se správně připojenou aparaturou. Teprve pak se uvidí, jak na tom teorie relativity doopravdy je. Zdá se však, že i tento vážný útok ustojí.

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské Noviny

opera

 

obr:

Experiment OPERA v Grand Sasso

 

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Template: by JoomlaShack