Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

SERIÁL: Radarová stanice SS na magické skále (3)

zbiroh0

Pokusy čs. armády o vyzdvižení obsahu studny na zbirožském zámku v 60. letech skončily podivně do ztracena a další se uskutečnily až po změně společenských poměrů na přelomu 80. a 90. let. To už zámek prošel privatizací a nakonec se roku 2004 stal majetkem společnosti Gastro Žofín Praha. Ta v rámci rekonstrukce a zpřístupňování pro veřejnost ještě téhož roku zahájila i čištění a průzkum studny hluboké okolo 160 metrů.

 

 

 

(předešlý díl seriálu)

Práce ve studni prováděla společnost SCSA Security ve spolupráci s jeskyňáři a badateli specializovanými na historické podzemí. Podle předpokladů narazili v hloubce okolo 80 metrů na silnou vrstvu bahna a navážky - ke dnu tedy zbývalo ještě nejméně jednou tolik.

 

V bahně se našly také první stopy po aktivitách SS na konci 2. světové války: bezvýznamné dokumenty a bedny s historickými zbraněmi naloženými do pilin prolitých olejem. Tedy věci, s nimiž by se špatně utíkalo i k poměrně blízké demarkační linii.

zbiroh8

 

obr: Německý radar Wurzburg z časů druhé světové války sloužil pro odhalování nepřátelských bombardovacích svazů. Taková zařízení pravděpodobně měli Němci i na Zbirohu

Foto: Jan A. Novák

 

 

Nálezové okolnosti údajně také potvrzovaly pověsti, podle nichž Němci na falešné dno v hloubce 80 metrů naházeli bedny s historickými předměty, na ně hlínu, na tu pak méně důležité dokumenty. Ty měli "skartovat" za pomoci čtyř granátů, jejichž rukojeti se ve studni opravdu našly.

Opravdu důležité věci mají být až pod falešným železobetonovým dnem silným několik metrů. Tam se ale dodnes nikdo nedostal. Dokonce nechybí ani hlasy tvrdící, že vůbec neexistuje a zbývajících 80 metrů je jen a jen bahno. Naproti podle průvodce po hradu tam jakási bariéra opravdu je - jenže průzkum pomocí fyzikálních metod prý naznačuje, že by mohla být důkladně zajištěná výbušninami. Další postup tedy bude muset být mimořádně opatrný.

Pokud je to pravda, pak se pod 6 metry železobetonu nachází cosi mimořádně cenného. Je to zlato? Legendární jantarová komnata? Plány tajných technologií?

Jisté je jen to, že od roku 2006, kdy podle novinových titulků "začal útok na tajemství nejhlubší studny" a kdy bylo odstraněno přibližně 15 metrů navážky, se v otázce existence bariéry, nebo dokonce průniku skrz ní nic nového nestalo.

 

Magický symbol ve sklepě

Těžko se divit, že Zbiroh už řadu let vzrušuje fantazii milovníků záhad. Ti naznačují, že tajemství nacistického působení na zámku možná souvisí se záhadami mnohem staršími. Lokalita totiž přitahovala podivné jevy a různá tajné bratrstva odedávna. A SS vlastně nebyly nic jiného, než pokus o vytvoření tajného řádu uprostřed moderní společnosti. Mnozí esoterikové proto věří, že jejich přítomnost a působení na zámku má hlubší historické kořeny, než by se mohlo na první pohled zdát.

zbiroh9

 

obr: Hexagram v podzemních prostorách Zbirožského zámku. Údajně měl příslušníkům SS sloužit k vykonávání magických rituálů

Foto: ČT1, Toulavá kamera

 

 

V souvislosti se Zbirohem se občas udává, že pro to mluví  i přítomnost magického hexagramu ve sklepě zámku. Tvrdí se, že jej tu vyznačili příslušníci SS, aby v něm provozovali jakési blíže nespecifikované okultní rituály. Na tomto znaku mají citlivější lidé údajně vnímat mocný proud energie proudící z hlubin buližníkové skály pod sklepem.

Skutečný hexagram je pradávný magický symbol, který ke svým obřadům používaly mnohé staré kultury. Většinou jej známe jako Davidovu hvězdu (a tedy i znak na vlajce dnešního státu Izrael). Ve stejném smyslu jej uctívají také Arabové, protože krále Davida považují za jednoho z proroků. Používali jej ale i buddhisté, často v kombinaci se svastikou, tedy hákovým křížem - aniž by ovšem tušili, čeho se ve 20. století stane symbolem. Je ovšem také známo, že společnost Ahnenerbe působící v rámci SS vysílala do Indie a Tibetu expedice, které kromě historických a etnografických výzkumů měly provádět i jakási okultní bádání.

Problém je ovšem v tom, že většinu magických hexagramů tvoří dvojice trojúhelníků, mají tedy šest cípů) mj. i tzv. Davidova hvězda). Obrazec ve sklepě zámku je ale jiný: jde o prostý tmavý šestiúhelník v podlaze vydlážděné malými šestiúhelníkovými dlaždicemi - spíš tedy jde o hexagon. Takové dlaždice se ale dřív běžně používaly (mimochodem, mám je i ve své chalupě, aniž bych předchozího majitele podezříval z příslušnosti k SS). Důkazy pro magický význam obrazce tedy moc silné nejsou. Na druhou stranu ovšem nelze popřít, že i hexagon se mezi magickými znameními rovněž vyskytuje - jde ostatně o spojení vrcholů hexagramu. A že symboly tohoto druhu (i když složitější) se nacházejí rovněž v podlaze řádového sídla SS na hradě Wewelsburg.

(pokračování)

(předešlý díl)

 

Jan A. Novák

Psáno pro časopis Naše rodina

zbiroh91

obr: Zbirožský zámek na historické pohlednici 

 

 

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack