Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

S Vladimírem Liškou za tajemstvím starých kronik

liska-kr-sm1Vladimír Liška je mezi lovci záhad známý především z projektu Záře, který se zabýval sledováním UFO. Kromě toho ale publikoval také řadu textů o jiných záhadách a o historii. Nyní nakladatelství Alpress uvádí na trh jeho novou kniha Tajemství českých kronik, pověstí a mýtů.

 

 

 

Česká historie je sama o sobě obrovské téma. Jednak proto, že jakákoliv minulost bývá plná záhad už jaksi ze své podstaty - obvykle čím starší, tím záhadnější. Ale také proto, že v případě historie české to platí dvojnásob, protože byla mnohokrát účelově zkreslována, zamlčována a přepisována. To, co dnes mnozí pokládají za reálnou historii, tak je v lepším případě mýtus, v horším lež, nemající s realitou nic společného.

V jedné z kapitol autor přímo říká: "Historická realita bývá někdy posuzována černobílým viděním naší národní minulosti a právě případ Koniáše patří mezi ty kauzy, které svědčí přinejmenším o kontroverznosti pojímání některých událostí naší historie."

O to je téma zatím poslední Liškovy knihy přitažlivější: už kvůli tomuto přístupu stojí za to ji číst. Kromě toho tu je ale také ledacos navíc, tajemno, dramata, vraždy, politické intriky, přírodní katastrofy...

liska-kr-sm2Autor si do knihy vybral náměty, které pocházejí jak z kategorie "klasických" záhad, tak i z témat zasutých pod nánosem účelového falšování nebo zamlčování. Tajemní sami o sobě bezpochyby jsou alchymisté, pověsti o Blaníku, golem, strašidelné hrady, nebo vše co souvisí s ďáblem. I když jde o témata nikoliv nová, každé je zpracováno pečlivě, do hloubky a s odkazy na málo známé prameny, takže čtenáře příjemně překvapí. Autor se také vždy pokouší o vysvětlení - ale decentně a s otevřenými dveřmi i pro jiné hypotézy.

Do druhé kategorie kontroverzních a v minulosti ideologicky překrucovaných témat zde patří především husité a jezuitský páter Koniáš, svým způsobem ale jistě také povídání o svatováclavské legendě. Autor se nebojí jít pod povrch účelových mýtů a vynášet na světlo skutečnosti, které mnohé čtenáře hodně překvapí - a leckteré odchovance Jiráska a školství podle Zdeňka Nejedlého možná i nepříjemně.

Proto Liška obvykle včas přispěchá s druhým pohledem, nebo aspoň historickým hodnocením, které otupí hrany. Ne vždy a ne každý s nimi bude souhlasit (například tvrzení, že "rozhodující role v boji s čarodějnictvím náležela inkvizici" je přinejmenším zjednodušené). I tak je ale boření historických lží a předsudků jedním z největších kladů knihy; zvlášť v době, kdy některé z nich už zase začínají být ideologicky zneužívány.

Kromě těchto dvou kategorií tu je ještě třetí okruh témat týkající se dějů o nichž obvykle  víme jen málo a chtěli bychom vědět víc. Logicky pocházejí z nejstarších časů, v nichž se psaná historie mísila s ústní tradicí - a dnes už je těžké rozeznat, co je co. To platí třeba o dívčí válce, Horymírovi, vládcích Velké Moravy nebo o svatém Prokopovi, takže nepřekvapí, že mnohokrát tu zazní i jméno kronikáře Kosmy a dalších středověkých zdrojů, z nichž přepisy lidové slovesnosti pocházejí.

Zajímavým doplňkem pak je chronologický přehled vybraných kronikářských zápisů o přírodních pohromách a neobvyklých jevech v závěru.

Kniha je faktograficky velmi zajímavá a čtenářsky přitažlivá. Nelze se nad ní ubránit myšlence, že každá z jejích poměrně krátkých kapitol by vydala na samostatnou publikaci. Což je asi také příčina jediné výtky, kterou by k Tajemství českých kronik snad bylo možné mít: rozsahové omezení vede k určité strohosti. I tak se ale čtenář nad jejími stránkami pobaví i poučí zároveň. Což je v případě historických témnat obzvlášť záslužné, protože - jak říká jedno moudré úsloví - národ, který nezná svou skutečnou historii, je odsouzen k jejímu opakování. A to by v našem případě vůbec nebylo hezké.

 

Jan A. Novák

Bibliografie:

Liška, V.: Tajemství českých kronik, pověstí a mýtů. Frýdek místek, Alpress 2014, 180 s.

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla 1.5 Templates: by JoomlaShack