Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Tajemná zjevení na obloze

UFOt0Letící předmět obklopený plameny je zobrazen hned v několika starobylých kronikách. Naši předkové patrně vídali na nebi věci, které by asi překvapily i člověka 21. století. Někteří moderní badatelé v dávných zprávách vidí výraz pověrčivosti, jiní důkaz pro to, že UFO sledují lidstvo už pěknou řádku století.

 

 

 

Staré kroniky jsou nejen neocenitelným zdrojem informací o historii, ale často také vzrušujícím čtením. Zjistíme v nich například, že horko v zimě nebo sníh v létě nebývaly ničím tak neobvyklým, aniž by si tehdejší lidé lámali hlavu globálními změnami klimatu. Kromě živelných pohrom, válek, morů a politických událostí věnovali dávní kronikáři především pozornost neobvyklým jevům na nebi. A vídali na něm věci opravdu podivné...

 

Nebeské vozy nad Touraine

Dne 15. srpna roku 1670 se nad francouzským krajem Touraine objevily "nebeské vozy", které měly velmi podivný tvar. Šlo o ploché přísně pravoúhlé desky, které po stranách obklopovaly plameny. Záhadná zjevení se po obloze proháněla plné dvě hodiny, než zmizela za obzorem.

UFOt2

 

 

 

obr: Svědectví o podivných létajících tělesech ve tvaru pravoúhlých desek obklopených plameny popisuje celá řada historických pramenů. Toto letělo nad francouzským Bale roku 1557. Někteří skeptikové tvrdí, že šlo o meteority - proč by ale měly tak přesný tvar?

kresba: archiv

 

 

Mnoho starých zpráv o podivných jevech na nebi dnes už dovedeme docela snadno dešifrovat - kronikáři či jejich informátoři viděli polární záři, jasný padající meteorit, nebo úkazy vznikající lomem světla v atmosféře.

To je mimo jiné i případ polární záře nad Kutnou Horou, kterou dobové kroniky zachytily velmi neobvykle: jako oblak, na němž plane řada svící.

Naproti tomu podivný svítící objekt na noční obloze z 16. prosince 1742, popsaný a nakreslený v díle Philosophical Transactions byl s největší pravděpodobností jasný bolid.

Stejně tak dnes již nevidíme nic záhadného na tzv. pobočných sluncích, které se za určitých atmosférických podmínek objevují na obloze v určité vzdálenosti od skutečného slunce.  V minulosti však lidé v takových jevech viděli zázrak a většinou předzvěst neblahých událostí. Kronikáři je proto nikdy neopomněli zaznamenat.

Létající předměty nad Touraine však nedovedeme zařadit dodnes. Někteří skeptikové v nich sice vidí meteority, proč by však měly tvar pravoúhlé desky?

 

Bitva v oblacích

Ještě podivnější je, že záznam o létajících objektech z roku 1670 zdaleka není ojedinělý. Podobná pozorování učinili tehdy lidé nejen v Touraine, ale i v blízké Provence. Nad Marseille se roku 1637 dokonce záhadný létající objekt objevoval každý den ve stejnou hodinu po celý leden.

UFOt3

 

 

 

obr: Záhadná bitva v oblacích, která se odehrála nad hlavami norimberských občanů roku 1562. Pokusy o skeptické vysvětlení opět selhávají na celé řadě detailů pozorovaného jevu

kresba: Hans Glasser

 

 

Už z roku 1665 pochází popis a kresba téměř navlas stejného objektu ve spise Notabilia Temporum od Angela Tummulillise. Opět se jedná o pravoúhlou desku obklopenou plameny, která se vznáší na obloze. Letící (či padající) deska na přední části ověnčená ohněm je také k vidění v knize Prodigioru liber od římského historika Julia Obsequense.

Poměrně známý je popis děsivého úkazu, který pozorovali norimberští občané nad svým městem 14. dubna 1561. Na nebi tehdy podle shodných svědectví mnoha počestných občanů za dne po celé čtyři hodiny navzájem bojovalo velké množství létajících disků, koulí, křížů, válců a dalších objektů. Ty, které se dotkly země, obklopily plameny a pára. Později se ještě objevilo velké černé těleso ve tvaru kopí. Událost zachytil v pozoruhodné dřevorytině grafik Hans Glasser.

Události z Touraine, Říma a Norimberku se dají jen těžko vysvětlit polární září, meteority, optickými klamy či kulovými blesky. Další podobné jevy zachycují i jiné staré knihy, přečemž mnohé objekty se velmi podobají moderním zprávám o UFO. Dnes už se však dá jen ztěží rozeznat, zda naši předkové opravdu viděli cosi nevysvětlitelného, nebo zda jen nepodceňujeme jejich bujnou fantazii.

 

Jan A. Novák

 

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Free Joomla Templates by JoomlaShack