Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Historie

Jsou Češi národ z chalup?

palacky1Jedním z českých problémů, který se bolestně projevuje v současném dění, je nedostatek skutečných elit. Na počátku byla teze, že se bez nich národ obejde, protože si vytvoří nové a lepší. Skutečnost ale byla přesně opačná: nastalo vytěsňování všech, kdo přečnívali – od šlechty na počátku první republiky, až po drobné podnikatele za komunistů. Kde se vlastně vzal zhoubný mýtus o národě z chalup?

100 let WW1 (08): Ruský vpád do Haliče

halic1Rakousko-uherští stratégové se domnívali, že pomsta za smrt Ferdinanda d´Este  bude jen omezeným válečným tažením proti malému Srbsku, brzy se však ukázalo, že to je tragický omyl. Z lokálního konfliktu se stala světová válka a Rusko překvapivě rychle využilo příležitost, jak se na podunajskou monarchii vrhnout. Před sto lety začal vpád do Haliče, během kterého se Rusové dostali na území Rakousko-Uherska nejhlouběji.

 

100 let WW1 (06): Češi chtěli ruského cara

rusko1Předobrazem československých legií byly dobrovolnické jednotky sestavené z Čechů a Slováků žijících v dohodových státech: rota Nazdar ve Francii a Česká družina v Rusku. V obou případech stálo za jejich vznikem politické úsilí představitelů krajanských spolků a politické emigrace směřujících k rozbití rakousko-uherské monarchie. Přesto tu byly rozdíly. Zatímco odboj ve Francii usiloval o vznik samostatného státu s republikánským zřízením, Češi v Rusku chtěli monarchii v jejímž čele by stál příslušník ruského panovnického rodu Romanovců.

 

100 let WWI: (005) Vypuknutí války

ww15-1Atentát na následníka trůnu sice válku nezavinil, byl ale záminkou, na níž velmoci dychtivě čekaly - přičemž nepřipravené Rakousko-Uhersko se stařičkým Františkem Josefem I. v čele se rychle ocitlo ve vleku událostí. Císař se sice do války nijak moc nehrnul, tlačila ho však silná proněmecká klika v jeho okolí. Většinou šlo o politiky velkoněmecké orientace, kteří doufali, že válka posílí vazby monarchie na Německo nebo dokonce povede ke sjednocení všech Němců v jakémsi Velkém Německu. Především jim ale nahrávala všeobecná atmosféra, kdy prakticky neexistovala evropská velmoc, která by válku nechtěla.

 

100 let WWI: (004) Sarajevský atentát je plný záhad

sarr0Vražda arcivévody Ferdinanda d°Este a jeho ženy v Sarajevu po sto letech znovu budí emoce. Zatímco někdejší Jugoslávie krvavý čin oslavovala, dnešní Chorvaté a bosenští muslimové jej považují za teroristický akt velkosrbského nacionalismu. Most poblíž místa události se už nejmenuje po vrahovi Gavrilu Principovi - ale sarajevští Srbové mu chtějí ve východní části města postavit pomník. V zemi, jejíž společnost tradičně ze všeho nejvíc připomíná sud střelného prachu...

 

Ze stejného soudku

 
Joomla Tutorial: by JoomlaShack