Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Historie

Objev radioaktivity: na počátku byl nevinný pokus

Slovo radioaktivita má po desetiletích studené války ve stínu jaderných zbraní a po černobylské havárii zlověstný zvuk. Lidstvo ji však zná jen něco málo přes jedno století. Před rokem 1896 neměl o existenci neviditelného smrtícího záření z nitra hmoty nikdo ani ponětí - a ještě dlouho poté jen málokdo tušil, jaké možnosti i hrůzy tento jev skrývá. První krok k jejímu odhalení učinil francouzský fyzik Antoine Henri Becquerel.

 

Vidiny kněžny Libuše

rozier0Nejslavnější českou věštkyní je bezesporu kněžna Libuše, jejíž slova "Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýkati bude" se stala téměř součástí národního povědomí. V tom by jí mohly závidět i delfské pýthie a kúmské sibyly - ale nejen v tom. Žádná z nich to nedotáhla na hlavu státu, zakladatelku vladařské dynastie, nebo dokonce hlavní hrdinku opery, kterou jsou nezřídka oblažovány hlavy jiných států při státnických návštěvách Česka.

Smrt prvního vzduchoplavce

rozier0Jeho jméno je ve všech učebnicích dějepisu: Pilatre de Rozier byl prvním člověkem, který prokazatelně létal. Jeho hybridní balón - kombinace nosného plynu a horkého vzduchu - se používá dodnes pro dálkové lety a nese jeho jméno "roziéra". Méně se ví, že statečný průkopník vzduchoplavby zahynul při pokusu přeletět kanál La Manche.

 

Po naší první železnici běhali koně

konka1Nedávno uplynulo 181 let, kdy na našem území zahájila veřejný provoz první železnice. Její vozy byly sice ještě tažené koňmi, přesto to byl významný krok od formanských povozů k moderní dopravě. Šlo o slavnou trať České Budějovice - Linec, později prodlouženou až do Gmundu.

 

Knovízská kultura: byli to lidožrouti?

knoviz1Svou zemi jsme zdědili po jiných kulturách, kterých se tu před námi vystřídalo velké množství. Populární jsou Keltové, někdo si možná ještě vzpomene i na Germány, byli tu ale i jiní. K nejvýznamnějším civilizacím české minulosti patří lid knovízské kultury, který je v mnoha ohledech ještě tajemnější (a někdy i děsivější) než dnes všudypřítomní Keltové. Jedním z významných středisek jejich kultury byla oblast Středního Povltaví, kde po nich zůstalo velké množství památek a archeologických nálezů.

 

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack