Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Historie

Po stopách Bronzového pokladu

poklad1Knovízská kultura kvetla na území středních Čech přibližně mezi lety 1300 až 800 př. n. l., tedy v mladší době bronzové. V prostoru přibližně ohraničeném Kamýkem, Sedlčany Příbramí, Dobříší a Slapy zanechali její příslušníci četné stopy své přítomnosti, jako jsou například velká pohřebiště nebo sídliště v Drevníkách, Oborách, Křepenicích a Zvíroticích. Hojnost těchto nálezů vedla k domněnce, že oblast Středního Povltaví měla v rámci knovízské kultury jakési výsadní postavení.

 

Keltové ve Středním Povltaví (2. díl)

hrazany1První, o kom víme, že se oppidem na Hrazanech zabýval, byl už v polovině 19. století amatérský archeolog Antonín Maloch. Jeho objev z roku 1846 ale zase upadl v zapomnění, stejně jako práce dalších nadšenců. Až roku 1947 zmínil toto místo v jednom svém článku sedlčanský lékař Antonín Kareš (1908-1979). Ve stejné době připravovali profesionální archeologové Jan Filip a Jaroslav Böhm rozsáhlý výzkum keltského osídlení a Karešova zpráva jim přišla vhod.

 

Karel IV. byl spiritistické médium

karelv1Císař římský a král český Karel (1316-1378), toho jména v pořadí čtvrtý, byl jak známo osvícený a na svou dobu mimořádně vzdělaný panovník, rozmnožitel království a stavitel chrámů, zkrátka Otec vlasti jak má být. Skoro nikdo ale neví, že tato nestandardní osobnost jasných světel a hlubokých stínů měla také další a poněkud nečekaný rozměr. Karel IV. byl mimo jiné také tím, čemu se dnes říká senzibil, médium či dokonce svým způsobem jasnovidec.

 

Keltové ve Středním Povltaví (1. díl)

keltp1Keltové jsou první etnikum na našem území, které je doložené písemnými prameny - první "národ" obývající Čechy. Velmi významné stopy zanechali i ve Středním Povltaví. Na prvním místě to je keltské opevněné město (oppidum) Hrazany nad soutokem Vltavy a Mastníku nedaleko Živohoště. Pro poznání keltské kultury má tato lokalita mimořádný význam, protože jde o jedno z nejlépe prozkoumaných nalezišť z období jejich působení u nás.

 

Pocta Marku Aureliovi: Měla být Morava římská?

marcus0Dnes je to 1836 let ode dne, kdy zemřel římský císař Marcus Aurelius – osvícený panovník, filosof na trůně a autor nesmrtelné knihy Hovory k sobě. Byl to nejen moudrý muž, ale také politik, který jako první uvedl naše země do proudu psané historie: uvažoval o vytvoření  provincií  na území Slovenska a Moravy. Už měly i jména: Marcomania a Sarmatia..  Nechybělo mnoho a zdejší dějiny se mohly začít ubírat úplně jinými cestami. A tak je tento článek nejen poctou jednomu z nejpozoruhodnějších vládců historie, ale i připomínkou toho, že v čase existují body, v nichž se rozhoduje o jeho dalším toku…

 

Ze stejného soudku

 
Joomla Tutorial: by JoomlaShack