Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Věda

Nobelova cena za fyziku: zkrocení světla

 

 

Psáno pro Hospodářské noviny, 6. 10. 2009: 

Získat Nobelovu cenu z oblasti přírodních věd se podaří málokomu - získat ji v roce 2009 celou, je zřejmě nemožné. Po medicíně se to opět  potvrdilo při včerejším vyhlašování laureátů za fyziku: polovinu dostal Charles K. Kao za poznatky týkající se přenosu světla optickými vlákny, o zbývající dvě čtvrtiny se podělí  Willard S. Boyle a George E. Smith za objevy související s optickými zobrazovacími čipy CCD. Navzdory většině tipů tedy nejprestižnější cena nemíří do oblasti teoretické fyziky a kosmologie, ale tam kde je dnes fyzika nejvíc na očích: do oborů souvisejících s telekomunikacemi a digitálním obrazem.

Nobelovy ceny za medicínu 2009

 

 

Pro Hospodá?ské noviny, psáno 5. 10. 2009: 

Ud?lování Nobelových cen a tradi?n? za?íná kombinací medicína - fyziologie. Letos výbor p?i Karolinska institut  poctu  rozd?lil mezi  Elizabeth H. Blackburnovou, Carol W. Greiderovou a Jacka W. Szostacka. Ocen?ná práce se týkala významu struktur zvaných telomery a enzymu  teloméráza v procesu  ochrany genetické informace v chromozomech p?i d?lení  bun?k. Má to  zásadní význam pro studium stárnutí organismu a pro odhalování mechanism? zhoubného bujení.

„Objevy p?isp?ly k lepšímu porozum?ní chování bu?ky, mechanism? vzniku n?kterých nemocí a pomohou p?i vývoji nových lé?ebných postup?,“ zd?vodnil nobelovský výbor své rozhodnutí.

Spor o původ nejlepšího přítele člověka

pesPsi se stali neodd?litelnou sou?ástí lidských d?jin: vyplouvali s námo?níky na objevitelské výpravy, pomáhali osidlovat Aljašku a objevovat póly, razili lidem cestu do vesmíru - p?edevším ale zp?íjem?ují každodenní život. Kdy, kde, jak a pro? se k ?lov?ku p?idali, však stále není p?íliš jasné.   

Nejnov?jší hypotéza tvrdí, že se tak stalo ve východní Asii - a ze strany psa to z?ejm? nebylo dobrovolné, protože sloužil jako potrava. Made in China tak nejspíš nejsou jen výrobky na asijských tržištích a nekvalitní elektronika. Alespo? podle švédského biologa Petera Savolainena z Královského technologického institutu ve Stockholmu.

Česká zemětřesení - malá, ale záhadná

Těžký hřích praotce Čecha, který svůj kmen zavedl do krajiny bez moře, vyvažuje snad jen jediná polehčující okolnost: nejsou tu ani zemětřesení a sopky. Nedávné otřesy na Chebsku ale ukazují, že i v tomto bodě by svou volbu možná obhajoval s určitými problémy. Někteří vědci navíc připouštějí, že by tu mohla vzniknout i aktivní sopka.

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack