Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Historie

První úspěšnou ponorku postavil alchymista z Prahy

drebbel0

"Kde nemůže žít plamen, tam nemůže žít žádný živočich, který dýchá," zapsal si Leonardo da Vinci - na objev kyslíku to ale ještě nestačilo. K tomu došlo až v 70. letech 18. století, kdy tento důležitý plyn nezávisle na sobě izolovali Angličan Joseph Pristley (1733-1804) a Švéd Carl Wilhelm Scheele (1742-1786). Tak se to aspoň dnes na školách učí. Jenže skutečnost je možná úplně jiná.

Platidla od mušlí ke koruně

platid2

Současný pád hodnoty měn a hromadný útěk ke zlatu a jiným „osvědčeným jistotám“ je docela dobrý důvod k zamyšlení nad podstatou funkce měny – zejména v časech, kdy tušení nejisté budoucnosti svádí k různým formám dlouhodobého ukládání majetku. Malý výlet do historie platidel může být užitečným připomenutím skutečnosti, že všechna jsou jen symbolem bez reálné hodnoty. A současně také jakýmsi úvodem k rozsáhlejšímu článku o zlatě, který pro Novákoviny připravujeme.  

 

Automobil vynalezl jezuitský mnich

verbiest1

Za rok zrodu automobilů se většinou považuje letopočet 1885 kdy své patenty obdrželi němečtí vynálezci Gottlieb Daimler a Karl Benz. Někdy se připouští, že vůbec prvním samohybem bylo parou poháněné monstrum, které se roku 1769 podařilo sestrojit francouzskému inženýrovi Nicolasu J. Cugnotovi. Ve skutečnosti ale sahají kořeny automobilismu do ještě vzdálenější minulosti. Málo se ví, že u zrodu dopravního prostředku, který zásadním způsobem poznamenal současnou civilizaci, stál jezuitský mnich.

Josef Ressel lodní šroub nevynalezl

ressel1

Dopravu po vodě už si nikdo nedovede představit bez lodního šroubu - a za autora tohoto převratného vynálezu je ve střední Evropě obvykle vydáván chrudimský rodák Josef Ressel (1793-1857). Protože pocházel ze smíšené německo-české rodiny bývalého Rakouska-Uherska a působil v Kraňsku, Terstu a Lublani, jeho prvenství propagují především Češi, Němci, Rakušané, Italové, Slovinci a Chorvaté. U nás se o něm nepochybuje, jmenují se po něm ulice i školy. Naproti tomu v mnoha materiálech z anglosaské části světa o něm nenajdeme ani zmínku. Jak to tedy s tímto "velkým Čechem" bylo doopravdy?

První balón nesestrojili Montgolfierové, ale portugalský kněz

guzmao0

Stroj vytvořený lidmi se poprvé vznesl 10. listopadu 1782, kdy bratři Montgolfierové vypustili první pokusný balón nadnášený horkým vzduchem. Tak se to aspoň píše v učebnicích. Ve skutečnosti ale Montgolfiery o celých 73 let předešel portugalský kněz Bartolomeu de Gusmao.

Bartolomeu Lorenco de Gusmao se narodil v prosinci 1685 v brazilském Sao Paulu v rodině vězeňského lékaře. Vzdělání získal díky jezuitům a ve 20 letech už zveřejnil svůj první vynález: čerpadlo schopné dopravit vodu do výšky 100 metrů. Již jako vysvěcený kněz odcestoval do Lisabonu a pokračoval ve studiích matematiky, fyziky, mechaniky, astronomie a dalších oborů. Doktorát získal roku 1720.

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack