Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Historie

Marconi nebyl první

   Guglielmo Marconi je oslavovaný vynálezce bezdrátové telegrafie, který dostal i Nobelovu cenu - navzdory tomu, že soudní spory o prvenství neslavně prohrál. Marconi byl víc podnikatel než fyzik a jeho přínos spočíval především v tom, že dokázal cizí objevy komerčně využít.

Tajemství mistra Caravaggia

   Vynálezů, které nějak předběhly data svého oficiálního zrození, přibývá. K dva tisíce let starému elektrickému článku z Bagdádu, parní turbině antického učence Herona nebo aerodynamicky dokonalému modelu letadla z říše faraonů se přidala i fotografie. Italský barokní malíř Caravaggio možná používal primitivní kameru a chemikálie citlivé na světlo - dávno před Niepcem a Daugerrem. A možná nebyl sám.

Temná strana baťovské legendy

Většina veřejnosti vnímá jméno Baťa jako monolitní symbol úspěšného podnikatelského rodu, jehož obuvnické impérium stále trvá. Realita je ale odlišná. Složité vztahy a soudní spory uvnitř dynastie přinejmenším zpochybňují postavení Tomáše Bati juniora, který byl za svého života (a stále je) zejména u nás často považován za ztělesnění firmy.

 

Českoněmecké hádání o vykopávky v jeskyních

   Svérázný český samouk Jaroslav Petrbok se během druhé světové války střetl s uznávaným německým archeologem Lotharem Zotzem ve sporu o metody zkoumání pravěkého osídlení. Odborný konflikt dostal ve vypjaté době širší rozměr - a dodnes ilustruje, že českoněmecké vztahy nikdy nebyly tak černobílé, jak jsou často líčeny. 

   "Mohl by připomínat Masaryka - kdyby nechodil jak šupák a nemluvil jak dlaždič." Tak na archeologa a paleontologa Jaroslava Petrboka vzpomíná v internetové diskusi jeden z pamětníků jeho působení v Národním muzeu během 50. let.

Prokletá nula

   Nula znamená nic - ale jen zdánlivě. Ve skutečnosti je to nejdůležitější číslo našeho číselného systému. Možná právě proto se prosazovalo obtížně. Kdo ve středověku počítal s nulou, musel občas počítat i s nepříjemnostmi.

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack