Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Američtí archeologové hledají Atlantidu ve Španělsku

atlantis0

Tým amerických vědců vedený Richardem Freundem z University of Hartford (Connecticut, US) tvrdí, že na základě satelitních snímků, měření pomocí zemního radaru a dalších moderních technologií našli místo, kde se rozkládala legendární Atlantida. Má to být bažinatá krajina severně od Cadizu známá jako Národní park Doňana.

"Našli jsme něco, co se velmi podobá Platonovu popisu Atlantidy, " tvrdí Freund, který o své práci natočil film pro National Geographic Channel. Nyní připravuje expedici, která by tuto teorii ověřila přímo na místě.

 

Jedna osudná noc

Řecký filosof Platón (429-347 př. n. l.) popsal Atlantidu ve svých dvou dílech Krítias a Timaios jako "velkou a nádhernou říši, jejíž rozloha byla větší než Lybie a Asie." "Tenkrát totiž bylo lze se dostati přes ono moře, neboť mělo před svým ústím, které vy zvete Heraklovými sloupy, ostrov," psal Platon.

atlan2"A na tomto ostrově povstala velká a neobyčejná královská moc... Ale přišel jeden osudný den a noc a tu propadlo se všechno mužstvo schopné zbraně do země a právě tak ostrov Atlantis se propadl do země a zmizel..."

 

obr: Rekonstrukce Atlantidy podle Platona

 

Platon dokonce tuto katastrofu přesně datoval. Mělo k ní dojít 9 tisíc let před počátkem našelo letopočtu.

Richard Freund poukazuje na to že Heraklovými sloupy nepochybně je Gibraltarská úžina - a to přesně odpovídá. Vvěří, že "jeho" Atlantida skončila přesně jako ta Platonova: pohltilo ji moře během "jedné osudné noci". Dnes se sice nachází hluboko ve vnitrozemí, kdysi ale mohla být břehem velké mořské zátoky. Osudným se jí mělo stát zemětřesení a tsunami podobné katastrofě, která v severní části stejného pobřeží roku 1755 zničila Lisabon.

 

Záhadné kruhy

Myšlenka hledat Atlantidu ve Španělsku není nijak nová, až dosud ale ztroskotaly všechny snahy ji dokázat. Novou krev do žil této hypotéze vlil roku 2003 německý badatel Werner Wickboldt, který namáhavé kopání v zemi vyměnil za studium satelitních snímků. A krátce na to zveřejnil názor, podle kterého by kruhové struktury na záběrech Parku Doňana mohly být Platonovou Atlantidou.

Roku 2004 ho podpořil Rainer Kühne z univerzity v německém Wuppertalu: "Platon popsal ostrov o průměru 5 stadií (přibližně 925 metrů), který byl obehnaný stavbami v soustředných kruzích. Na snímcích z jižního Španělska jsou přesně takové soustředné kruhy."

atlan1Tyto práce zaujaly Richarda Freunda, který v Hardfordu vede Centrum judaistických studií.

 

obr: Richard Freund 

 

Sestavil tým španělských, kanadských a amerických vědců, kteří na lokalitě uskutečnili předběžný výzkum pomocí zemního radaru, měření elektrického odporu půdy a další moderní techniky, jaká se používá například při průzkumu ropných ložisek.

Freund má i kritiky, kteří poukazují na to, že objekty patrně jsou mnohem mladší, než Platonova Atlantida a nejspíš je vytvořili Féničané. Americký profesor judaistiky je ale neústupný.

"Když něco kváká jako kačer, nejspíš to bude kačer. A tohle vypadá jako Atlantida, takže by to Atlantida být mohla."

 

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack