Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Tajemství ostrova Yonaguni

yonag1Už více než dvě tisíciletí hledají badatelé tajemnou atlantskou civilizaci, kterou údajně v dávné minulosti pohřbil oceán. Zprávy o objevu záhadných trosek na mořském dně nakonec přišly z míst, kde to asi nikdo příliš nečekal: od japonských břehů. Nedaleko ostrova Yonaguni tvořícího jihozápadní výspu japonského souostroví, narazili potápěči na obrovské kamenné bloky, které vypadají jako opracované lidskou rukou.

 

Ostrůvek Yonaguni má příjemné subtropické klima lákající turisty, a díky proudu Kurošio omývajícího jeho břehy i vynikající podmínky pro potápění. V březnu roku 1985 proto zdejší potápěčský instruktor Kiračiro Aratake hledal nové terény pro podmořské výlety svých klientů. Spustil se pod vodu mimo jiné i u jižního pobřeží v místě zvaném Arakava - a nevěřil svým očím. V nevelké hloubce pod hladinou tady dno netvořily chaoticky nakupené skály porostlé korály, ale dokonale pravoúhlé skalní bloky gigantických rozměrů s vytesanými stupni a schodišti. Některé z megalitů přitom byly až 100 metrů dlouhé.

 

Architektura z jiného světa

Když se Aratake z nečekaného objevu vzpamatoval, rychle pořídil několik fotografií a spěchal ke břehu. Už druhý den největší japonské deníky otiskly senzační zprávu: u japonských břehů byla objevena legendární civilizace Mu, pacifická obdoba Atlantidy, kolébka lidské kultury. Yonaguni má vlastní letiště i dobrou turistickou infrastrukturu, a tak se tu brzy vynořila celá řada profesionálních badatelů, filmařských štábů i amatérských nadšenců.

yonag2

 

 

obr: Podivné podmořské struktury u pobřeží japonského ostrova Yonaguni budí zájem vědců i záhadologů. První většinou soudí, že jde o důsledek pravidelné odlučnosti hornin, podle druhých to jsou ruiny staveb dávné vyspělé civilizace

 

Vzápětí se rozpoutaly diskuse, které neustaly dodnes: podle jedněch jsou podmořské struktury u Arakavy jen neobvyklé přírodní výtvory, podle druhých monumentální památky na ztracenou vyspělou pracivilizaci, která před mnoha tisíci lety vládla celému Pacifiku.

Vody u Yonaguni jsou neobyčejně čisté (viditelnost pod hladinou tu běžně dosahuje 30 i více metrů) a navíc záhadné trosky leží v nevelké hloubce pohybující se mezi 7 až 30 metry, takže nebyl problém je ze všech stran vyfotografovat a proměřit. Potápěči přitom nevycházeli z údivu: na dně tu leží dokonale pravoúhlé skalní bloky tvořící ulice, stupňovité amfiteátry, geometrické obrazce, dokonale rovné plochy nebo výklenky podobné oltářům. Vše má strohé, jakoby nelidské rozměry, především však chybí jakékoliv vnitřní prostory, obytné či jiné místnosti.

Pokud se podmořské objekty u Yonaguni vůbec něčemu podobají, pak nejspíš neméně tajemným kamenným výtvorům předinckých civilizací v Peru, Bolivii a na dalších místech tisíce kilometrů vzdálené Jižní Ameriky, stejně jako na některých ostrovech Pacifiku. Znamená to, že někde mezi ní a Japonskem kdysi opravdu ležela tajemná země Mu?

 

Legendární kontinent Mu

"Rajská zahrada neležela v Asii, ale na později potopeném kontinentu Mu v Pacifiku," napsal v polovině 19. století plukovník James Churchward. "Kontinent Mu je skutečná kolébka lidstva."

yonag5

 

 

obr: Bájný kontinent Mu měl být podle Jamese Churchwarda jakousi pacifickou obdobou Atlantidy. Dnes už je většina argumentů pro jeho existenci vyvrácena. Někteří záhadologové ale přesto věří, že objekt u Yonagini je památkou na vyspělou civilizacit tohoto kontinentu

 

 

V té době některé indicie jako by dávaly Churchwardovi za pravdu: příbuznost některých kultur i biologických druhů na pobřežích Asie, Ameriky a Afriky sugerovaly dojem, že je kdysi spojovala jakási ztracená pevnina. Před seriózními vědci ale podivínský plukovník své hypotézy brzy sám zdiskreditoval, když civilizaci Mu podrobně popsal - podle jím údajně nalezených záznamů napsaných v jazyce, kterému rozuměl jen on. Pozdější objevy pak vysvětlily podobnosti na březích Pacifiku a Indického oceánu jinými ději.

Přesto mnozí amatérští badatelé na existenci "pacifické Atlantidy" stále věří a nález u Yonaguni jim dal novou naději. Masaaki Kimura, profesor University of Ryukyus na Okinawě proto roku 1996 vyrazil na detailní průzkum podmořských ruin. Objevil přitom řadu dalších útvarů, které podle něj vytvořili lidé před více než deseti tisíci lety, kdy se během poslední doby ledové hladina světového oceánu nacházela o sto metrů níž než nyní. Kromě toho vyzvedl malé kameny se záhadnými značkami a nakonec objevil i monumentální lidskou hlavu vytesanou do podmořské skály.

Zdálo by se, že není co řešit - Atlantida (nebo její pacifická obdoba) byla definitivně objevena. Jenže s názory profesora Kimury většina profesionálních odborníků nesouhlasí: geologové tvrdí, že hornina na lokalitě má přirozenou deskovitou struktury a vlivem činnosti moře se rozpadá do pravidelných kvádrů i bez pomoci lidských rukou.

 

0-ocean

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIP:

Víc o Yonaguni a dalších záhadách oceánu najdete v knize Tajemství mořských hlubin, kterou vydalo nakladatelství XYZ/Albatros Media. Knihu je možné objednat také zde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Také "lidská hlava" je podle nich náhodným uskupením trhlin ve skále (na webu se vyskytují i její uměle upravené fotografie, které nemají s realitou nic společného), zatímco značky na kamenech vyhlížejí poněkud podezřele a mohly být vyryty kýmkoliv a kdykoliv. Někteří k tomu ještě zlomyslně dodávají, že vědecké potvrzení pravosti monumentů vydané místním odborníkem mělo velmi příznivý dopad na příjmy z turistického ruchu.

Přesto nelze popřít, že gigantické pravoúhlé struktury na mořském dně vypadají velmi působivě a jejich přirozený vznik by vyžadoval souhru příliš mnoha náhod. Jisté tedy je zatím jen jedno: potopené pevniny a ztracené civilizace budou i nadále vzrušovat fantazii snílků.

 

Jan Novák

 

yonag6Ostrov Yonaguni

prefektura: Okinawa

plocha: 28,8 čtverečních kilometrů

nejvyšší bod: hora Kubura (231 metrů nad mořem)

počet obyvatel: 674

roční počet turistů: 26 300

 

Komentáře   

#1 Feromony.cz 2015-02-09 11:41
A hele Lemurie tak tam se nezil :) no jo tam žily gungani takovy ty s hvezdnych valek ty s dlouhyma usima zbytky sou uz jen v hlubokych ruskych jezerech jako bajkal

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack