Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Záhady Bible

bibl1Bible je nejúspěšnější a nejtištěnější kniha všech dob a současně obsahuje celou řadu záhad, informací, protichůdných tvrzení narážek a popisů událostí, které se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Kniha Genesis například líčí stvoření světa ve stejném pořadí jako moderní astronomie, geologie a biologie, v jiných částech jsou detailně popisovány složité technologie i podrobné návody práce s nimi, nebo starozákonní proroci s udivující přesností popisují  jevy,  pro něž nenacházíme uspokojující vysvětlení....

 

Jedním z nejzáhadnějších míst Starého zákona je několik krátkých odstavců vyprávějících o Božích synech, kteří navzdory Boží vůli pobývali na Zemi, měli potomky s pozemskými ženami a jejich působení tady nakonec zřejmě mělo katastrofální důsledky. Na zdánlivě bizarní tvrzení popírající mimo jiné také předpoklad o všemohoucnosti Boha i novozákonní dogma, podle něhož byl jediným Božím synem Ježíš, vrhají nové světlo některé z tzv. apokryfů - spisů stejného původu a stáří jako Bible, popisujících stejné události, které však do ní nebyly zařazeny.

K nejzajímavějším apokryfům patří Enochova kniha, která se o aktivitách "Božích syn?" na zemi rozepisuje mnohem podrobněji. Vyplývá z ní šokující poznání, že to je pravděpodobně zpráva o kontaktu s jakousi mnohem vyspělejší entitou, jejíž příslušníci měli cosi společného s blížící se globální katastrofou známou jako "potopa sv?ta" a pokoušeli se před ní primitivní lidstvo varovat. Mohli to být mimozemšťané, jak tvrdí někteří autoři spekulativní literatury, nebo spíš jakási vyspělá pozemská civilizace? Nebo něco úplně jiného?

Záhadné narážky existují také v knihách Nového zákona: také zde jsou zjevně popsaná setkání s nadlidskými schopnostmi, i když jiné povahy než ve Starém zákoně. Spor o zmrtvýchvstání nebo přežití Ježíše po ukřižování trvá dodnes, neméně záhadné jsou další osudy biblického odkazu: apokryfní evangelia, tajné církevní archivy, vztah církve k zázrakům a zjevením. Své temné záhady přidala moderní doba, kdy některé sekty usilují o získání DNA Ježíše z relikvií, aby naklonovaly nového Spasitele.

Dějová linie knihy také sleduje snahy a důvody, proč nebyly do Bible zprávy o těchto událostech zahrnuty a hledá skutečný smysl tohoto zatajeného poselství. Všímá si i dalších záhadných míst Starého a Nového zákona, nejasných okolností jejich vzniku a indicií, že přinejmenším některé církve a sekty uchovávaly i skryté informace o původním biblickém poselství. Snaží se také hledat souvislosti mezi Biblí a podobnými pasážemi mýt? jiných národů, které možná popisují stejné události.

Kniha se nesnaží vystupovat jako dogma, ale spíš zábavnou formou vyprávět příběh hledání skrytého poselství Bible, aby přitom dala zaznít i různým protichůdným názorům.

 

bibl2OBSAH:

01. Přes propast věků

02. Enochova mise do sedmého nebe

03. Akce Potopa

04. Po stopách obrů

05. Zkáza Sodomy

06. Sluneční bůh a mluvící truhla

07. Létající talíř proroka Ezechiela

08. Návraty Synů nebes

09. Doslov

Literatura

 

Jan A. Novák: Záhady Bible. Obálka: Tomáš Čízek. Redakční úprava: Miroslav Kozák. Frýdek-Místek, Alpress 2013,  barevné i černobílé ilustrace, 320 s. Doporučená cena: 279 K?

UPOZON?NÍ: Pokud byste knihu nedostali u vašeho knihkupce, můžete si ji objednat zde

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates from JoomlaShack.com