Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zjevení na hoře Tabor

prom1Takzvané turínské plátno s otiskem postavy i tváře Ježíše Krista je stále předmětem dohadů a hypotéz – často dost odvážných Nechybí ani poměrně dobře doložené tvrzení o tom, že látka nese stopy působení jakéhosi mimořádně silného energetického výboje, který do ní vypálil otisk zabaleného těla. I v tomto případě - stejně jako v mnoha dalších pasážích Bible) tedy narážíme na stopy technologií mnohem vyspělejších než ta naše. Hypotéza je o to zajímavější, že dobře koresponduje i s jednou podivnou pasáží v Novém zákoně. Z pohledu našeho pátrání po tajemných Synech nebes a indicií, že Ježíš byl nositelem jejich tajemství, je docela vzrušující.

 

 

Badatelé (většinou jaderní fyzici), kteří tuhle myšlenku zastávají, připomínají "obrazy", které do zdí Hirošimy vypálila exploze jaderné zbraně. Efekt by se obrazu z turínského plátna velmi podobal. Vědci z proslulé laboratoře v Los Alamos ale vypočítali, že k něčemu takovému by bylo třeba výboje několika miliónů voltů po nesmírně krátkou dobu miliardtin vteřiny. Dnešní věda si ale vznik takového záření v podmínkách biblického Jeruzaléma nedokáže představit.

Jean-Baptiste Rinaudo z fakulty přírodních věd v Montpelier zase věří, že obraz by mohl vytvořit tok protonů. Dokonce to pokusně ověřil - a výsledek se ze všech pokusů o imitaci turínského plátna blížil patrně nejvíc. Pořád ale chybí vysvětlení, jak by se něco takového mohlo stát.

prom3Zastánci této teorie ale připomínají jednu pasáž v Novém zákoně, která o podivném výboji přímo mluví. V bohoslovecké terminologii se této události říká Proměnění Páně nebo také Proměnění na hoře Tabor (anglicky Transfiguration.).

O co šlo?

Po nějaké době působení začal Ježíš své učedníky připravovat na to, že tahle část jejich mise končí a čeká je cesta do Jeruzaléma, kde on zemře a po třech dnech zase vstane z mrtvých. Petr mu to začal rozmlouvat, ale Ježíš ho dost příkře odbyl: "Ku pohoršení jsi mi, neboť nechápeš věcí, které jsou Božské" (Matouš, 16:23).

O týden později vzal Petra, Jakuba a Jana na vrchol jakési hory..."a proměnil se před nimi. I zaskvěla se tvář jeho jako slunce, roucho pak učiněno bílé jako světlo. A ukázal se jim Mojžíš a Eliš rozmlouvající s nimi... Když pak on ještě mluvil, oblak světlý zastínil je. A aj hlas z toho oblaku řkoucí: Tentoť jest můj milý syn... Když pak sestupovali z té hory, přikázal jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých."

Co to mělo znamenat? Proč u toho Ježíš potřeboval mít tři lidské svědky, kterým pak přikázal mlčet. A proč hlas mluví o Synu člověka a současně se označuje za jeho otce?

- - - - - - - - - -

UPOZORNĚNÍ: Text je ukázkou z knihy Záhady Bible, kterou vydalo nakladatelství Alpress. Pokud ji nemá váš knihkupec, můžete ji objednat zde

- - - - - - - - - - -

Není bez zajímavosti, že zejména umění východních církví na obrazech znázorňujících Proměnění Ježíške Krista s oblibou zasazuje do útvaru, který se podobá startující raketě. Je s podivem, že pan Daniken a jeho archeostronautičtí následovníci tuto příhodu (pokud vím) nechávají ležet ladem. Západní malíři ovšem byli v tomto ohledu o dost střízlivější (viz přiložené reprodukce).

Možná šlo jen o jakousi skromnější reprízu Mojžíšovy rozmluvy s Bohem na hoře Sinai, ať už za ní bylo cokoliv - už jsme několikrát viděli, že některé zázraky se v Bibli v různých obměnách stále opakují. Ortodoxní zastánci archeoastronautických hypotéz zase poněkud prostoduše tvrdí, že Ježíš tu měl schůzku se svým řídícím důstojníkem z kosmické lodi typu "betlémská hvězda", aby dostal instrukce pro blížící se ukřižování a zmrtvýchvstání.

Fyzikové věřící, že obraz na Turínském plátně vznikl jakousi silnou radiací, upozorňují, že tahle příhoda může být vodítkem, i když její podstatu vysvětlit neumí. Pokoušet se o to by bylo bláhové, protože pokud za tím opravdu stojí nějaká mnohem vyšší inteligence, tak toho prostě nejsme schopni.

 

Jan A. Novák

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack