Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Utajené osobnosti českých dějin

podnikObraz novější české historie, který si žáci odnesli z hodin dějepisu, je - řečeno decentně - poněkud asymetrický. Je na něm několik literátů a obrozeneckých politiků, kteří nekompromisně bojovali proti habsburské monarchii, a tak trpěli a trpěli, až zemřeli v bídě... a to je asi tak skoro všechno. První republika to celé shrnula sloganem "tři sta let jsme úpěli", komunisté pak úpění ještě o pár desetiletí prodloužili.¨

 

Ale to vůbec není pravda. Ponechme stranou konstatování, že úpění vypadá úplně jinak (ti Poláci, kteří se ve stejné době ocitli pod vládou Ruska a Pruska by mohli vyprávět). Všimněme si něčeho jiného: těch několik málo radikálních národovců, které tu dokáže vyjmenovat skoro každý, je jen nepatrný výsek mnohem většího a pestřejšího obrazu. Ve skutečnosti hlavní tok dějin plynul jinudy: šlo především o snahu pozvednout v Čechách, na Moravě a ve Slezsku hospodářství, technický vývoj, vědu a společenský život na úroveň vyspělé západní Evropy. Tohoto úsilí se zúčastnili společně Češi, Němci, Židé i příslušníci nebo potomci dalších národů. Byli to především podnikatelé a vynálezci (což se v té době často prolínalo), také vědci, pedagogové, a další vzdělanci, ale často i nadšení samoukové a amatéři (což tehdy ještě nikdo nepovažoval za diskvalifikaci, jako dnes). Právě díky nim se oblast, kde se dnes rozkládá Česká republika, stala průmyslovým srdcem Rakousko-Uherska a dosáhla mimořádně vysoké úrovně, z níž žijeme do značné míry ještě dnes.

Bizarní je, že většina z těchto osobností je u širší veřejnosti zapomenutá nebo je jejich obraz pokřiven, zatímco další se dočkali uznání jen v zahraničí. Některé z nejrůznějších důvodů (mezi nimiž nechyběla ani závist a malost) ignorovala nebo potlačovala už "vlastenecká" společnost v jejich době. Jiným naopak byly později přičítány zásluhy, které jim nenáležely. A i o těch známějších koluje řada mýtů a nepravd, zatímco mnoho zajímavého nebo dokonce významného z jejich života se pomíjí.

Tato kniha je tedy především o tvořivých lidech, kteří byli skuteční budovatelé v tom nejlepším slova smyslu. O lidech, kteří většinou nepodléhali národnostním, rasistickým a ideologickým předsudkům, přestože žili v době, kdy to nebylo právě jednoduché. O lidech, jejichž památka byla pošpiněna nebo odstraněna, aby mohly být postaveny pomníky jiným - často těm, kterým naopak vděčíme za to, že se české země na špici Evropy neudržely.

Ve složité době sílícího šovinismu (českého i německého) během 19. století a na něj navazujících totalit ovšem nebylo lehké nepodlehnout vábení politických Sirén, a tak se i mnozí průmyslníci, vědci a vynálezci k některému z těchto proudů přiklonili. U těch, kteří si vybrali z pozdějšího pohledu špatně, následovala snaha je z historie vymazat, nebo alespoň očernit jejich dílo. Ale i oni k této zemi patří a zanechali zde své stopy. Důkazem jsou mimo jiné také spory o jejich odkaz, které se v poslední době opět rozhořely. I o nich je tedy tato kniha.

Publikace obsahuje životní příběhy přibližně osmi desítek významných postav světa podnikání, techniky a vědy - především málo známé, zcela neznámé a kontroverzní aspekty jejich osudů. Mnoho dalších se pak naším vyprávěním alespoň letmo mihne. Ani tak kniha zdaleka nemůže postihnout obraz celý: musela by mít několikanásobně větší rozsah, aby se sem vešly stovky nebo možná tisíce dalších výjimečných mužů a žen, kterým vděčíme za to, co dneska jsme. Měli bychom je vysvobozovat z propasti mimovolného zapomnění, nebo zlovolného mlčení a mlžení, vracet se k nim a snažit se je pochopit v celé jejich šíři. Neměli by být zapomenuti nejen kvůli pietní vzpomínce nebo povinné úctě, ale především proto, že jejich práce i osudy jsou stále poučné. A především zajímavé - většina z nich prožila mnohem dramatičtější životy než jsou ty, které miliony lidí denně dychtivě sledují u televizních seriálů.

Je ale ještě jeden důvod, proč si je připomínat - možná ten nejdůležitější: národ, který nezná svou skutečnou historii, je odsouzen k jejímu opakování. A případné opakování toho, co se tu stalo za posledních sto let, by nemělo daleko k národní sebevraždě.

- -

Při hledání podoby této knihy se vynořila také otázka, jak osobnosti řadit. Podle abecedy? Podle data narození nebo úmrtí? Podle oboru, kterým se zabývaly?

Ani jedno dost dobře nešlo: abecední řazení nebo řazení podle životopisných dat by rozbilo plynulý tok vyprávění, dnešní úzká oborová specializace tehdy ještě neexistovala a mnozí z těch lidí měli velmi široký záběr. Ještě ke všemu se jejich osudy vzájemně prolínaly, protože ve zdejší relativně malé společnosti se nejen každý s každým znal, ale mnozí byli i příbuzní, další spolupracovali, nebo si naopak šli po krku, někteří postupně stihli obojí...

Z toho nakonec vyplynul kompromis. Hlavní dějová linie knihy je chronologická, takže před čtenářem rozprostírá plastický obraz vývoje zdejší společnosti od počátků národního obrození až po nástup totalit - a v nevyhnutelných případech i ještě kousek dál. Současně ale seskupuje hrdiny tak, aby se nevytrhli z širších souvislostí, jak rodových, tak i oborových. Mozaika, která tak vznikla, je nejen pestrá, ale především umožňuje vyšší nadhled a komplexnější pochopení toho, o co u nás od 18. do první poloviny 20. století opravdu šlo. Jak už jsme naznačili, není a nemůže být úplná. Měla by ale být výzvou ke snaze se k té úplnosti pokud možno stále blížit. Protože zdejší skutečné elity - nejen ty čítankové - si to zaslouží. A my koneckonců také.

 

POKUD KNIHU UŽ NEMÁ VÁŠ KNIHKUPEC, LZE JI OBJEDNAT PŘÍMO U NAKLDATELE ZDE

 

OBSAH

 

00. Úvod

01. Koniáš versus hrabě Špork

- František Antonín hrabě Špork

- Antonín Koniáš

podnik102. Krotitelé blesků

- Prokop Diviš

03. Zapomenutí vzduchoplavci

- Vít Fučík

- Tadeáš Haenke

- Kašpar Maria hrabě Šternberk

- Jan Antonín hrabě Harbuval a Chamaré

04. Muž, který zbořil Betlémskou kapli

- Franz Anton Herget

- Maxmilián Herget

05. Šlechtic s krví dobrodruha

- Hugo František starohrabě Salm-Reifferscheidt

- Karl von Reichenbach

- Hugo Karel kníže Salm-Reifferscheidt-Raitz

podnik306. Tajemství Becherovky

- David Becher

- Josef Vitus Becher

- Johann Becher

- Gustav Becher

07. Minerálka a báječní muži v oblacích

- Heinrich Kaspar Mattoni

- Paul Haenlein

- František Vaněk

08. Zázračný vodní doktor

- Vincenz Priessnitz

09. V temných zákoutích duše

- Jan Evangelista Purkyně

- Johann Nepomuk Czermak

- Svetozar Nevole

- Stanislav Grof

10. Když noha parou cválá

- Josef Božek

- František Josef Gerstner

- František Antonín Gerstner

- Tadeáš Lanna

- Adalbert (Vojtěch) Lanna

podnik4- František Dittrich (1801 - 1875)

- Josef Ressel

11. Lovci v pravěkých mořích

- Joachim Barrande

- August Corda

- Jan Krejčí

- Otomar Novák

12. Neklidná krev

- Josef Václav Frič

- Antonín Frič

- František Kavalír

- Josef Kavalír (Kavalier)

- Vladimír Kavalier

- Eduard Kavalier

- Antonín Frič

- Josef Jan Frič

podnik5- Alberto Vojtěch Frič

13. Kde se dobře jí a pije

- Jacob Christoph Rad

- Bedřich Frey

- Bedřich Frey jun.

- Hugo Jelínek (1834 - 1901)

- Jan Palacký (1830 - 1908)

- Rudolf Jelínek (1892 - 1944)

- Kaspar Melhior Fiedor (1811 - 1879)

- Arnošt Dadák (1887 - 1939)

- Emanuel Maceška (1877 - 1966)

14. Z hlubin věků

- Ján Kollár

- Václav Krolmus

- Ladislav Píč

- Karel Jaroslav Maška

- Jindřich Wankel

- Karel Absolon

- Jaroslav Petrbok

- Lothar Zotz

15. S Davidovou hvězdou

- Jindřich Waldes

- Emil Kolben

16. Rychlá kola

- Václav Laurin

- Václav Klement

podnik6- Leopold Sviták

- Hans Ledwinka

- Ferdinand Porsche

- Josef Sodomka

17. Moravský Edison

- Erich Roučka

18. Přízraky totality

- Friedrich Wannieck

- Quido List

- Tomáš Baťa

- Jan Antonín Baťa

- Jan Sigmund ml.

- Miroslav Sigmund

- Jaroslav Jan Pála

19. Od pluhů ke kontaktním čočkám

- František Wichterle

- Oto Wichterle

 

Bibliografie:

Novák, Jan A.:  Utajené osobnosti českých dějin,  Frýdek-Místek, Alpress 2014, 333 stran, černobílé fotografie

 

Ze stejného soudku

 
Joomla Training: by JoomlaShack