Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Globální oteplování je nebezpečný podvod

   Pochybností o globálním oteplování způsobeném lidmi přibývá. Nejen další vydatná zima v průběhu několika posledních let, ale především série podvodů, které se provalily na klimatology navázané na OSN nutí k zamyšlení. Jsou miliardové částky do zmanipulovaného výzkumu, politických akcí a "prevenci" klimatických změn záchranou lidstva, fatálním omylem nebo obrovským podvodem?

 

   Zelené Grónsko a zamrzlý Kanál

   Asi nejpádnějším argumentem proti tomu, že stoupající teplotu planety způsobili lidé, jsou mnohem větší teplotní výkyvy v minulosti. Po roce 1000 našeho letopočtu prosperovaly v dnes zamrzlém Grónsku dvě zemědělské osady Vikingů. Ti pak západně od Grónska objevili další zemi, kterou nazvali Vinland. Dnes se jmenuje Newfoundland - a víno byste tam našli leda v láhvích.

   Někdy na počátku 14. století ale severská idyla Vikingům skončila. Ochladilo se, po dlouhých zimách se nevracelo léto, přišla neúroda, hlad a nemoci. Vykopávky dodnes podávají svědectví, jak zoufalý boj o přežití osadníci vedli. Marně: v 15. století obě osady zůstaly bez života.

   Pak se ale stalo ještě něco horšího. V 17. století zcela vymizely sluneční skvrny, vytratil se jedenáctiletý cyklus střídání aktivních fází naší hvězdy - a současně s tím došlo i k výraznému ochlazení klimatu. Právě tomuto období mezi lety 1645 až 1715, kterému astronomové říkají Maunderovo minimum a klimatologové malá doba ledová, vděčíme za obrazy vlámských mistrů plných zimy. Tehdy zamrzalo nejen Baltské moře, ale dokonce i Lamanšský průliv.

     Vylhaný hokejkový graf

    V 18. století se znovu začaly objevovat sluneční skvrny, skončila malá doba ledová a od té doby se otepluje. Přesto nic z těchto závažných skutečností nehraje žádnou roli v prognózách zastánců globálního oteplování způsobeného lidmi. Právě naopak. Předpovědi takzvaného Klimatického panelu (IPCC) při OSN vycházejí z naprosto odlišných předpokladů: oteplovat se začalo až v průběhu průmyslové revoluce a Slunce nemá na pozemské klima významný vliv.

    Jednou z ukázek, jak se taková "věda" dělá, je takzvaný hokejkový graf (Hockey Stick Graph) od Michaela E. Manna z Pennsylvania State University, který se objevil ve zprávě IPCC z roku 2001. Ukazuje, že od roku 1000 až přibližně do roku 1850 byla průměrná teplota na Zemi stále přibližně stejná, pak se však křivka náhle stáčí prudce vzhůru. Po časech zeleného Grónska a malé době ledové tu není ani památky.

 

obr: Podvod s globálním oteplováním provází masívní propaganda: Až se oteplí, stoupne oceán a přežijí jen ryby...Plakát Greenpeace. 

 

    Na graf vzápětí odmítavě reagovala celá řada renomovaných vědců. Přesto práce IPPC dál vycházely právě z těchto pochybných dat a v médiích dostal hokejkový graf široký prostor. Není přitom bez zajímavosti, že zatímco v českých sdělovacích prostředcích straší stále, z mnoha zahraničních pramenů už tiše zmizely i pouhé odkazy na něj. Nejen proto, že odporuje realitě, ale také proto, že Mann byl jedním z aktérů skandálu, který dostal přiléhavé jméno Climagate.

     Mikeho finta

    V listopadu loňského roku se neznámý hacker vlámal do mailové korespondence klimatologů napojených na IPCC a zveřejnil ji. Vzápětí propukl skandál: vědci se tu domlouvali, jak upravovat data, aby odpovídala politickému zadání. Mezi jinými neuvěřitelnými výroky je tu i věta: "Právě jsem použil Mikův trik... abych zakryl pokles teplot." Kdo je tajemný Mike? Asi už tušíte: Michael Mann, tvůrce hokejkového grafu.

    Na rozdíl od českých politiků Mike nezatloukal, ale použil poněkud sofistikovanější metody. Chladnokrevně konstatoval, že rovnou část hokejky vytvořil na základě studia letokruhů stromů, zatímco její zakřivení vzhůru způsobil dosazením dat z moderních měřících přístrojů. Skromně přitom zamlčel, že stromy na výrazné výkyvy teplot nereagují.

    Climagate je ovšem jen vrchol ledovce, jehož mnohem větší část zakrývá všeobecná nevůle vzít aféru na vědomí. Vědecké námitky proti tvrzení alarmistů jsou známy již dávno, přesto je média a politikové v drtivé většině ignorují. Z peněz, které byly odebrány daňovým poplatníkům a vloženy do nejrůznějších "klimatických programů" už dobře žije příliš mnoho vlivných subjektů.

 

    Vrací se malá doba ledová?

    Dávno už také byly zveřejněny grafy, který vylhanou hokejku opravují - za naprostého nezájmu sdělovacích prostředků. K jejich škodě, protože některé z nich by docela vyhovovaly mediálnímu hladu po katastrofách. Nelze totiž vyloučit, že na lidstvo zavlečené ekologisty a politiky do příprav na oteplení, číhá další malá doba ledová.

    Teploty opravdu klesají. To naznačují mimo jiné i údaje z pražského Klementina, podle nichž pokles průměrných teplot ve střední Evropě začal okolo roku 1995. Na jižním pólu se ochlazuje už od 80. let a podobně vyznívají také další měření.

 

obr: Podvod a realita. Nahoře tzv. hokejkový graf  Michaela Manna, dole skutečné hodnoty. 

 

    Český klimatolog Jiří Svoboda v pozoruhodné knize Utajené dějiny klimatu také upozorňuje na to, že výkyvy klimatu v posledních letech nápadně kopírují děje, k nimž docházelo před nástupem malé doby ledové v 17. století. "Teplotní poměry této doby silně připomínají současnou klimatickou situaci, i když se tehdy nedalo mluvit o emisním zatížení atmosféry způsobeném lidskou činností.

    Konečně tak začínají být vnímáni vědci tvrdící, že za změnami klimatu na Zemi je (zcela logicky) především Slunce. A to se v posledních letech chová neobvykle. Období mezi dvěma maximy sluneční činnosti obvykle trvá 11 let a ten předešlý skončil roku 2007. Dnes už by zase mělo být Slunce plné skvrn - ale není. Každou další proto vědci nadšeně vítají, nic to ale nemění na skutečnosti, že nový cyklus se rozbíhá mnohem pomaleji než bývá zvykem.

     Ostře sledované Slunce

    Zatím ještě se neděje nic neobvyklého, například na počátku 20. století bylo Slunce až do roku 1913 v ještě hlubším spánku. Někteří vědci ale varují. Australský klimatolog David Archibald už v roce 2006 předpověděl, že naše hvězda zůstane v delším útlumu, což povede k ochlazení podobnému malé době ledové. Většina ostatních odborníků ale raději vyčkává.

    "Pakliže sluneční skvrny zaplní v průběhu února a března 2009 dostatečnou plochu slunečního kotouče, nečeká nás nic mimořádného," říká Josef Zemánek z portálu Euroekonom.cz. "V opačném případě si ale připravte kožichy, protože nás čeká série chladných lét a extrémně mrazivých zim.

 

obr: Detailní vývoj teplot od roku 1400 n. l. Nahoře skutečné hodnoty, dole zmanipulovaný hokejkový graf. Je zřejmé, že Vikingové globální teplování nezpůsobili - klima kolísá nezávisle na lidech 

 

    Nyní je únor 2010 a skvrn na Slunci sice přibývá, ale jen velmi pomalu. Nelze tedy vyloučit, že zatímco lidstvo mrhá prostředky na boj s neexistujícím oteplováním, hrozí situace, v níž se na sklonku své éry ocitli obyvatelé Grónska: mráz, neúrody a hlad. Vikingové ovšem neměli vědu a techniku - a tak podlehli. Pokud ale věda bude sloužit politickým kšeftům, jejich osud nemine ani nás.

Jinak řečeno: chránit přírodu je třeba. Přinejmenším stejně nutné ale je dávat pozor na "ekology", kteří ve skutečnosti chtějí jen  získat nekontrolovatelnou politickou moc. A na ty, kteří jim k tomu z různých důvodů přihrávají.

 

 

přílohové texty

 Kronika omylů, lží a skandálů

1958 - G. Callendar zveřejnil výrazně podhodnocený odhad množství oxidu uhličitého v atmosféře v 18. a 19. století. Z jeho údaje klimatologové IPCC stále vycházejí, přestože falšuje nárůst koncentrace CO2 v důsledku lidské činnosti.

1990 - IPCC zveřejnil údaje, podle kterých se za posledních 100 let teplota zvýšila o 1,5 stupně C a úroveň mořské hladiny o metr. Ve skutečnosti se mořská hladina nezvýšila vůbec a dnes udávané zvýšení teploty o 0,6 stupně je na hranici statistické chyby.

1995 - IPPC nenápadně slevuje, ale pořád ještě tvrdí, že hladina oceánu stoupla o čtvrt metru.

1998 - Časopis Nature zveřejnil studii M. Manna obsahující tzv hokejkový graf, který na základě zfalšovaných dat dokazuje výrazné oteplení klimatu v poslední době.

2001 - Na práci pro IPCC rezignoval klimatolog R. S. Lindzen z MIT na protest proti překrucování jím dodaných údajů

2003 - R. McKitrick a S McIntyre prokázali neplatnost hokejkového grafu. Navzdory tomu je i nadále podkladem pro práci IPCC.

2007 - IPPC zveřejnil zprávu, podle níž himálajské ledovce roztají do roku 2035. Později byl donucen přiznat, že šlo o nepodložený odhad, který čerpal z jakýchsi novin.

2009 - P. Jones pracující pro IPCC zničil data na jejichž základě byly vytvořeny modely údajně potvrzující globální oteplování.

2009 - Climagate: na veřejnost pronikla mailová komunikace vědců pracujících pro IPCC, která je usvědčila z vědomého falšování dat.

2009 - Ruští meteorologové obvinili britské klimatology, že z údajů ruských stanic vybírají jen data podporující teorii globálního oteplování.

2010 - Meteorolog J. D°Aleo a programátor E. M. Smith zveřejnili, že ze sítě sbírající data pro klimatické výzkumy jsou vyřazovány stanice, které naměřily vyšší teploty.

2010 - Britský parlament připravuje vyšetřování klimatologických podvodů

  Rádžendra Pačaurí: obchodník s klimatem

Také věříte tomu, že šéf Klimatického panelu OSN (IPCC) Rádžendra Pačaurí je klimatolog nebo aspoň ekolog? Není - ani vzděláním, ani praxí, ani profesí. Narodil se roku 1940 v indickém Nainitalu, vystudoval železniční institut v Indii a ekonomii průmyslu v USA. Podle listu Daily Telegraph byl do roku 2003 se podílí se na činnosti nebo majetku firem GloriOil (ropný průmysl), TataGroup (největší indické strojírenské impérium), TERI Europe (energetika), Sidrian Ventures (investice do obnovitelných zdrojů) a dalších. Je členem dlouhé řady poradních orgánů pracujících v oblasti obchodování s emisními povolenkami a investic do energetiky.

 

Jan A. Novák

 

Psáno pro Hospodářské noviny

 Vyšlo 09. 02. 2010

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Extensions: by JoomlaShack