Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zapomenuté pyramidy pod Etnou

   Pyramidy si každý spojuje především s Egyptem a Střední Amerikou, jsou však i na mnoha jiných místech světa, od Kanárských ostrovů přes Peloponés až po Čínu. Slavný norský cestovatel, archeolog a etnograf Thor Heyerdahl věřil, že našel další stupňovitou pyramidu u sicilského města Pietraperzia. Jedná se o terasovitou strukturu dlouhou přibližně 60 metrů, širokou 30 metrů a v dnešním stavu vysokou asi 12 metrů nacházející se ve vnitrozemí sopečného ostrova.

   Záhadná stavba na Sicílii se dostala do středu pozornosti známého dobrodruha a tvůrce neortodoxních hypotéz o minulosti lidstva roku 2000. Italští archeologové většinou jeho nadšení nesdíleli a tvrdili, že jde jen o velkou hromadu kamení sneseného zemědělci z polí a zarostlou travou. Heyerdahl však v archivech nalezl staré snímky z doby, kdy objekt byl v lepším stavu - a usoudil, že jde o stupňovitou pyramidu se třemi stupni, jejichž celková výška původně dosahovala přibližně 15 metrů. Mezi jednotlivými stupni (podle Heyerdahla) vedly šikmé rampy nebo schodiště a na vrcholové plošině se nacházela jakási kopule.

   Stavba, jejíž vznik tento etnograf kladl do doby okolo 5000 př. n. l., se nápadně podobá pyramidám na kanárském ostrově Tenerife u města Guiímar. Má s nimi společné i další věci: byly také objeveny Thorem Heyerdahlem, jejich původ je rovněž neznámý - a "oficiální" archeologové jsou k jejich prehistorickému stáří také skeptičtí.

   Smrt v roce 2002 však norskému badateli zabránila v prozkoumání sicilské pyramidy a v nalezení důkazu o tom, že mezi Sicílií a Tenerife kdysi existovalo námořní spojení. Kdyby se mu to povedlo, znamenalo by to objevení neznámé vyspělé civilizace schopné v hlubokém dávnověku provozovat dálkovou mořeplavbu - a bylo by potřeba přepsat nejednu učenou knihu.

   Zatímco tradiční archeologie se snažila na Heyerdahlovu pyramidu po jeho smrti co nejrychleji zapomenout, jiní se pokoušeli na jeho práci navázat. Italská badatelka Lorena Bianchi tvrdí, že na Sicílii se nachází nejméně deset dalších staveb podobných objektu u Pietraperzie. Obvykle jsou údajne i větší, lépe zachovalé a mají více stupňů. V nejlepším stavu je pyramida u Catanie v údolí Alcantara pod severním úpatím Etny, která má pět stupňů. Lorena Bianchi také upozorňuje na nápadnou podobnost mezi jeskyněmi, které obývali tajemní praobyvatelé Kanárských ostrovů Guančové a podzemními dutinami na Sicílii, které jsou považovány za křesťanské hrobky. Nevylučuje, že křesťanské pohřby v nich jsou až druhotné a že je ve skutečnosti vyhloubili stejní lidé, kteří postavili pyramidy na Sicilii i na Tenerife.

Psáno pro Hospodářské noviny

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack